Iwona Dzierżko-Bukal

Iwona Dzierżko-Bukal

Iwona Dzierżko-Bukal

Wydział: Architektura

E-mail: iwona.dzierzko-bukal@asp.gda.pl

Iwona Dzierżko-Bukal

„Moje prace projektowe wymagają racjonalizmu, podejmowania wnikliwych studiów przedmiotu oraz rozwiązywania problemów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Ważne jest rozumienie różnic, jakie występują między artystyczną (intuicyjną) a techniczną (pragmatyczną) percepcją rzeczywistości. Interesuje mnie problematyka współczesnego funkcjonowania wnętrz historycznych, gdzie widać inspiracje dawnym wzornictwem, ale też rozwiązania całkowicie współczesne. Z doświadczeń z zakresu architektury krajobrazu wynikły formy terenowe, stojące na pograniczu architektury i rzeźby.”

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Architektury i Wzornictwa PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG i uzyskała tytuł Certified Research @ Development Project Management Associate IPMA.
Doktor habilitowany, profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Prowadzi Pracownię Architektury Pasywnej.
Architekt IARP, w ramach samodzielnej praktyki projektowej wykonuje projekty architektoniczne, wnętrz i mebli, wystawiennicze, z zakresu architektury krajobrazu oraz obiekty wzornictwa przemysłowego.

Projekt SMART CITY SEAT (SCS)

Projekt SMART CITY SEAT (SCS) – ELEGANCE

"My design work requires rationalism, undertaking a thorough study of the subject and solving technical, functional and aesthetic problems. It is essential to understand the differences that exist between the artistic (intuitive) and technical (pragmatic) perception of reality. I am interested in the issues of the contemporary functioning of historical interiors, where you can see inspirations from the old design, but also completely new solutions. Field forms on the border between architecture and sculpture have arisen from experience in the field of landscape architecture. "

A graduate of the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology and the Faculty of Architecture and Design of the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk. She completed postgraduate studies at the Faculty of Management and Economics of PG and obtained the title of Certified Research @ Development Project Management Associate IPMA.

Habilitated doctor, professor at the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She runs a Studio of Passive Architecture.

The IARP architect, as part of her independent design practice, she carries out architectural, interior, furniture and exhibition projects, as well as landscape architecture and industrial design projects.

 

Projekt SMART CITY SEAT (SCS)

Projekt SMART CITY SEAT (SCS) – ELEGANCE