Konkurs na projekty murali inspirowane postacią Mikołaja Kopernika i „Szlakiem Kopernikowskim”

Konkurs na projekty murali inspirowane postacią Mikołaja Kopernika i „Szlakiem Kopernikowskim”

Konkurs na projekty murali inspirowane postacią Mikołaja Kopernika i „Szlakiem Kopernikowskim”

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wraz Miastem Kwidzyn, Gminą Malbork, Nowy Dwór Gdański i Pelplin zapraszają do udziału w konkursie na projekty murali inspirowane „Szlakiem Kopernikowskim”. Konkurs dotyczy zaprojektowania muralu / murali, których głównym motywem jest Mikołaj Kopernik (1473-1543), jego dorobek, tematyka Szlaku Kopernikowskiego, kosmos, astronomią itp.

„Drogowy szlak turystyczny upamiętnia postać Mikołaja Kopernika (1473-1543) i jego związki z regionami, w których został wytyczony. Prowadzi przez miejscowości związane z życiem i działalnością wielkiego uczonego, położone w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Łącznie ma długość ok. 590 km. Został oznakowany symbolem astrolabium.

Wędrując szlakiem, można zwiedzać zabytkowe budowle pamiętające czasy wielkiego uczonego, poświęcone mu ekspozycje muzealne, poznawać sekrety wszechświata w planetariach, a nawet prowadzić obserwacje astronomiczne. W obfitujących w atrakcje turystyczne regionach nie brakuje też innych miejsc i obiektów godnych uwagi. Wiele propozycji znajdą dla siebie również amatorzy czynnego wypoczynku.”

Więcej informacji o Szlaku Kopernikowskim znajdziecie tu: https://szlakkopernikowski.pl/pl/

 • Konkurs dotyczy wszystkich osób studiujących na wszystkich wydziałach w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Zgłaszający może zgłosić od jednego projektu do kilku projektów dotyczących każdej z lokalizacji jeśli projekty konkursowe się różnią.
 • Miasta biorące udział w projekcie – Kwidzyn, Malbork, Pelplin, Nowy Dwór Gdański
 • Zgłoszenia mogą być składane indywidualnie lub w zespołach liczących maksymalnie 3 osoby.
 • Ilość projektów zgłaszana jest dowolna.
 • W załączniku numer 3 przesyłamy zdjęcia lokalizacji i wytyczne przedstawione przez jednostki samorządu (Kwidzyn, Malbork, Pelplin, Nowy Dwór Gdański) z zaznaczeniem i opisem ścian której dotyczy konkurs.
 • Nagroda 6 000 zł brutto dotyczy jednej lokalizacji – w przypadku wygrania przez jedną osobę w więcej niż jednej lokalizacji, nagrody sumują się. Jeśli pracę konkursową składa zespół (maksymalnie 3 osobowy), to nagroda dzieli się równo na wszystkich autorów.
 • Konkurs trwa od 05.07.2024 – do 05.08.2024.
 • Zgłoszenia (projekt, wypełnione kartę zgłoszeniową) proszę wysyłać za pomocą formularza google – przejdź do formularza
 • Wszystkie pytania proszę kierować do koordynatorów konkursu:

  mgr Przemysława Garczyńskiego – przemyslaw.garczynski@asp.gda.pl
  mgr Marty Chełmińskiej – marta.chelminska@asp.gda.pl

   

Załaczniki:

Załącznik nr 1 – informacja o konkursie – pobierz (600 KB) pdf

Załącznik nr 2 – regulamin konkursu – pobierz (168 KB) pdf

Załącznik nr 3 – lokalizacje, miasta i wytyczne – pobierz z dysku google