Sztuki w kontekście społecznym.

Sztuki w kontekście społecznym.

Sztuki w kontekście społecznym. Nowe role akademii i współczesne oblicza akademizmu

Wydział: MINoS

Sztuki w kontekście społecznym.

Sztuki w kontekście społecznym. Nowe role akademii i współczesne oblicza akademizmu.

Łukasz Guzek (Redaktor)
Zbigniew Brzostowski (Korekta w języku polskim)
Anne Seagrave (Korekta w języku angielskim)
Grzegorz Radecki (Projekt graficzny okładki)
Norbert Trzeciak (Projekt graficzny i skład)

2016