Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

Wydział: Malarstwo

Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

Redakcja
dr hab. Marek Wrzesiński, dr Mateusz Pęk

Projekt graficzny i skład
dr Mateusz Pęk

Korekta
Iwona Ziętkiewicz

Materiały Fotograficzne
archiwum ASP, archiwum Wydziału Malarstwa, materiały studentów oraz absolwentów

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa

Dziekan | dr hab. Marek Wrzesiński
e-mail: marek.wrzesinski@asp.gda.pl
Prodziekan ds. studenckich | dr hab. Aleksandra Jadczuk
e-mail: aleksandra.jadczuk@asp.gda.pl

ISBN 978-83-67720-01-4

Gdańsk 2023