78 +/-

78 +/-

78 +/-

Wydział: Malarstwo

78 +/-

78 +/-

Mikołaj Iwański (Autor tekstu)
Jakub Pieleszek ASP Gdańsk, Mariusz Waras AS Szczecin (Redakcja)
Karolina Jasińska (Tłumaczenie i korekta)
Mariusz Waras (Projekt graficzny)
Zdjęcia dzięki uprzejmości Artystów

2018

 

Wydanie poświęcone pokoleniu malarzy urodzonych pod koniec lat 70 i początku lat 80, którzy pamiętają jeszcze schyłek PRL-u oraz okres transformacji ustrojowej, ale dojrzałość twórczą osiągneli w epoce kapitalizmu.