Vasyl Savchenko

Vasyl Savchenko

Vasyl Savchenko

Wydział: Grafika

E-mail: vasyl.savchenko@asp.gda.pl

Vasyl Savchenko

„Najbardziej ważne i cenne we współczesnym świecie sztuki są prawda i wysoki profesjonalizm. Dobrze, kiedy artysta jest wszechstronnym człowiekiem renesansu i wielkiej wiedzy.”

Urodził się 1994 roku we Lwowie. Interdyscyplinarny artysta i projektant. Przed rozpoczęciem studiów na Akademii ukończył czteroletnie Lwowskie Koledż Sztuk Użytkowych imienia Iwana Trusza na Wydziale Malarstwa Ściennego na Ukrainie.
W 2017 roku obronił dyplom magisterski na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki na Katedrze Malarstwa Monumentalnego. W 2018 uzyskał tytuł magisterski na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Polska.
Od 2018 pracuje na stanowisku asystenta w pracowni Technik Cyfrowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2009 roku wziął udział w około stu międzynarodowych wysta-wach, projektach, sympozjach i rezydencjach w Polsce, Ukrainie, Niemczech, Słowenii, Bułgarii, Białorusi, Rumunii, Rosji, Włoszech, Hiszpanii, USA, Chinach, Japonii, Tajlandii i Egipcie.
Od 2020 roku współfundator Fundacji Savchenko, która opiekuję się artystyczną przestrzenią Savchenko Gallery w Gdańsku, przy ulice Szafarnia 11.
2020 – koordynator i spół kurator międzyuczelnianego projektu „Cyfrowe Konfrontację” zorganizowanego Wydziałem Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W projekcie wzięły udział pracownie zajmujący się grafiką cyfrową z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławia i Katowic zarówno Uniwersytetu Rzeszowskiego, wystawa miała miejsce w dużej auli głównego budynku ASP w Gdańsku,
2019 – półroczne stypendium Ministra Kultury i Dzieciństwa Narodowego «Gaude Polonia», zlokalizowane w Gdańsku,
2018 – wziął udział w autorskim projekcie Kateryna Filuk, który wszedł do szortlisty projektów na prezentacje Ukraińskiego pawilonu na Venice Biennial 2019.
2018 – projekt wystawy muzealnej „Silwa Rerum biblia domowa – namu biblija”, projekt był wykonany wspólnie z Anastazją Lysyuk i fundacją „Pogranicze” reprezentowaną przez Małgorzatę Sporek-Czyżewską w Międzynarodowym centrum dialogu, dworze Czesława Miłosza w Krasnogrudzie, Polska,
Autor scenografii do opery „Krakowiacy i Górale” w reż. Barbary Wiśniewskiej, której premiera obyła się w 2017 roku w Operze Wrocławskiej, Polska.

vasylsavchenko.com

[2020]