Vahram Mkhitaryan

Vahram Mkhitaryan

Vahram Mkhitaryan

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: vahram.mkhitaryan@asp.gda.pl

Vahram Mkhitaryan

„Zajmuję się fotografią, filmem… lubię to robić, choć często przekraczam granice komfortu na tyle, że trudno to nazwać zajęciem przyjemnym, raczej zmaganiem z własnymi słabościami i możliwościami. Stawianie czoła wyzwaniom w krytycznych sytuacjach otwiera wyjątkowe możliwości poznania siebie i świata dookoła. To próba odnalezienia siebie bez skupiania się na sobie, a nawet częściowa rezygnacja z własnej osoby. To, co robię w sztuce jest raczej narzędziem niż celem. Ciekawość, będącą motorem do działania, zaspokajam stopniowo, stawiając w nowe pytania, które raczej nie mają ostatecznych odpowiedzi. Chyba najbardziej doceniam w tym wszystkim drogę, proces uczestnictwa siebie w akcie tworzenia.”

Urodził się w 1977 roku w Erewaniu. Filmowiec, fotograf. W 2001 roku ukończył reżyserię filmów fabularnych na Wydziale Kultury Armeńskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Po studiach specjalizował się głównie w realizacji reklam społecznych jako reżyser, operator obrazu i scenarzysta. Do Polski pierwszy raz przyjechał w roku 2005 jako stypendysta Programu im. Lane’a Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Po paru latach wrócił do Polski i zamieszkał tu na stałe. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwukrotny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Jest absolwentem kursu fabularnego i kursu dokumentalnego Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. W 2014 r. ukończył swój pierwszy niezależny dokument krótkometrażowy “Pieśń pasterza” oraz debiut krótkometrażowy-film fabularny “Mleczny brat”. Oba filmy – wielokrotnie nagradzane na festiwalach w Polsce i zagranicą. W 2016 roku obronił tytuł doktora sztuki na ASP w Warszawie.

[2023]

 

 

"I am involved in photography, film ... I like to do it, although I often exceed comfort limits so much that it is difficult to call it a pleasant activity, rather struggling with my weaknesses and capabilities. Facing challenges in critical situations opens up unique opportunities to get to know yourself and the world around you. It is an attempt to find yourself without focusing on yourself, and even a partial resignation from yourself. What I do in art is a tool rather than a goal. I gradually satisfy my curiosity, which is the driving force for action by asking new questions that don't have definitive answers. Probably what I appreciate the most in this is the way, the process of participating in the act of creation."

He was born in 1977 in Yerevan. Filmmaker, photographer. In 2001 he graduated from directing feature films at the Faculty of Culture of the Armenian State Pedagogical University. After studies, he specialised mainly in implementing public service advertising as a director, cinematographer and screenwriter. He came to Poland for the first time in 2005 as a scholarship holder of the Lane Kirkland Polish-American Freedom Foundation. After a few years, he returned to Poland and settled here permanently. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage (three times) and the International Visegrad Fund (two times). He graduated from the feature and documentary course at the Andrzej Wajda Master School of Film Directing. In 2014, he completed his first independent short documentary "Song of the Shepherd" and the short -feature film "Milky Brother". Both films – received many awards at the festivals in Poland and abroad. In 2016, he was granted a  PhD in art at the Academy of Fine Arts in Warsaw.