Sławomir Witkowski

Sławomir Witkowski

Sławomir Witkowski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: slawomir.witkowski@asp.gda.pl

Sławomir Witkowski

„Moje kredo artystyczne brzmi: zapomnij o tym, co zrobiłeś wczoraj, szukaj inspiracji w dniu dzisiejszym i zawsze powątpiewaj w „święte zasady mędrców”. Jednak nie podpalaj muzeów!”

Urodzony w 1961 roku w Gdańsku. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni profesora Cypriana Kościelniaka. Współtwórca Nowej Ekspresji – najważniejszego ruchu artystycznego lat 80. w Polsce. Prodziekan Wydziału Grafiki w kadencjach 2008-2012 oraz 2012-2016, obecnie Dziekan Wydziału Grafiki. Prowadzi Pracownię Projektowania Plakatu i Form Reklamowych. Profesor tytularny. Oprócz projektowania graficznego czynnie uprawia malarstwo, grafikę artystyczną, rysunek i fotografię. Swoje prace prezentował na ponad trzydziestu wystawach indywidualnych i bez mała stu zbiorowych w kraju i zagranicą.


Sławomir Witkowski – Patogen | 2021 – Przejdź

PANGEA – wyznanie wyobraźni / Pangaea – the profession of the imagination | 2015 - Przejdź

SZABLON – lata 80. i 90. XX wieku / Template – the 1980s and the 1990s | 2015Przejdź

FRAGMENTY / fragments | 2019 – Przejdź

[2021]

"My artistic credo is: forget what you did yesterday, look for inspiration today, and always doubt the" holy principles of the wise men". However, don't set fire to museums!"

He was born in 1961 in Gdańsk. A graduate of the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk, diploma at the Faculty of Painting and Graphic Arts in the studio of Professor Cyprian Kościelniak. Co-creator of Nowa Ekspresja – the most important artistic movement of the 1980s in Poland. Deputy Dean of the Faculty of Graphic Arts in the 2008-2012 and 2012-2016 terms, currently the Dean of that Faculty. He runs a Poster Design and Advertising Forms Studio. Titular Professor. In addition to graphic design, he actively practices painting, graphic art, drawing and photography. He presented his works at over thirty individual exhibitions and nearly a hundred group exhibitions in Poland and abroad.