Paweł Gełesz

Paweł Gełesz

Paweł Gełesz

Wydział: Wzornictwo

E-mail: pawel.gelesz@asp.gda.pl

Paweł Gełesz

„W dydaktyce skupiam się na przekazaniu studentom istotnej dla twórczości projektowej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. W pracy projektowej zaś staram się minimalizować wpływ własnego ego na współtworzone produkty; projektować obiekty funkcjonalne i skromne, o ponadczasowej, wolnej od wpływów kapryśnych mód czy trendów formie, niepozbawione jednak wyrafinowanego detalu, niuansu czy kontekstu. Zwykle pracuję w dużych zespołach projektowych.”

Urodzony w 1976 roku. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, dyplom u profesora Andrzeja Lercha i profesora Jacka Popka. Projektant wzornictwa przemysłowego specjalizujący się w projektowaniu architektury statków wodnych. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Od 2001 roku asystent w Pracowni Projektowania Architektury Okrętów, od 2016 prowadzący Pracownię. W kadencji 2016–2019 Prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa. Od 2009 roku zawodowo związany z Seatech Engineering Ltd.

 

SE-PW-107 projekt architektury wielozadaniowego statku napędzanego LNG dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. Projekt architektury wielozadaniowego statku opracowany został na potrzeby postępowania przetargowego na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających dla Urzędu Morskiego w Gdyni i Szczecinie (projekt finansowany w ramach POiŚ). Projekt wykonany z zespołem Seatech Engineering Sp. z o.o., główny projektant: Jolanta Jaworska www.seatech.com.pl Ilustracja © Seatech Engineering Sp. z o.o

 

r/v Oceanograf. Projekt architektury statku naukowo-badawczego do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem projektu było kompleksowe opracowanie statku zgodnie z zapisami SWIZ „Projekt techniczno-klasyfikacyjny i budowa specjalistycznego statku naukowo-badawczego do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego, realizowany w systemie: wykonaj projekt techniczno-klasyfikacyjny i zbuduj statek” ogłoszonego w 2012 roku. Statek zbudowany w latach 2014–2016 w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni, projekt wykonany z zespołem Seatech Engineering Sp. z o.o., główny projektant: Jolanta Jaworska www.seatech.com.pl, www.oceanograf.ug.edu.pl Ilustracja © Paweł Gełesz

 

Sterówka r/v Oceanograf. Projekt aranżacji sterówki oraz konsoli nawigacyjno-manewrowych. Projekt opracowany w ramach prac nad katamaranem Oceanograf. Celem pracy było opracowanie całościowego projektu wielofunkcyjnej przestrzeni sterówki statku z uwzględnieniem wymogów Armatora dot. organizacji pracy na mostku. Projekt zrealizowany w zespole Seatech Engeeniring Sp. z o. o. oraz Eleship Sp. z o. o., Kierownik projektu: Waldemar Czajka, główny inżynier projektu: Tomasz Kacprzak, konstrukcja pulpitów: Famor SA www.eleship.pl

 

SE-MB-14 Projekt architektury niewielkiej łodzi cumowniczej. Koncepcja architektury niewielkiej 14-metrowej łodzi cumowniczej opiera się na zastosowaniu konstrukcji (a co za tym idzie także i wyglądu) nadbudówki zbliżonej do tej znanej z współczesnych holowników. Dzięki temu udało się nadać łodzi wizualne cechy nowoczesnego „mikro-holownika”. W rezultacie prac powstała dokumentacja kontraktowa statku. Projekt wykonany z zespołem Seatech Engineering Sp. z o.o., główny projektant: Jolanta Jaworska www.seatech.com.pl Ilustracja © Seatech Engineering Sp. z o.o

 

SW-PK– 645. Projekt architektury wielofunkcyjnej bunkierki redowej. Celem pracy było opracowanie projektu koncepcyjnego 120-metrowej bunkierki redowej dla algierskiego koncerny naftowego Naftal. W rezultacie prac powstała dokumentacja kontraktowa statku. W projekcie konsekwentnie zastosowana została stylistyka wypracowana wcześniej jako charakterystyczna do projektów Stoczni Wisła. Projekt wykonany z zespołem Stoczni Wisła Sp. z o.o. z Gdańska, główny projektant: Krzysztof Pawlak www.stoczniawisla.pl Ilustracja © Stocznia Wisła

 

P310 Elektra. Projekt pulpitów sternika. Na podstawie wstępnego szkicu przedstawicieli armatora (Finnferries) zbudowane zostało w starówce statku (w skali 1:1) stanowisko, w którym zoptymalizowano (z udziałem załogi promu) wielkość pulpitów, ich geometrię jak i rozkład poszczególnych urządzeń na mostku. Projekt wykonany dla Stoczni Crist w zespole inżynierów z Eleship Sp. z o. o. Produkcja pulpitów: Famor SA www.crist.com.pl Ilustracja © An-Elec Sp. z o.o., Paweł Gełesz

 

Projekt aranżacji sterówki oraz wykonanie stanowiska w skali 1:1 do ergonomicznej optymalizacji stanowisk pracy na mostku statku badawczego m/v Skagerak. M/V Skagerak został zbudowany dla Uniwersytetu w Geteborgu w Stoczni Remontowej Nauta (budowa 2015–2018, nr B871). Projekt aranżacji starówki powstał w zespole inżynierów z Eleship Sp. z o. o. i obejmuje: zbudowanie kilku wariantów koncepcyjnych rozkładu stanowisk pracy i urządzeń roboczych, kształtu pulpitów i konsoli (wizualizacje 3d); a także budowę stanowiska do ergonomicznej optymizacji starówki (wykonanego w skali 1:1), przy użyciu którego załoga statku dokonała weryfikacji projektu. W rezultacie przeprowadzonych prac powstała detaliczna dokumentacja stanowiąca podstawę do produkcji sterówki. Producentem pulpitów i konsoli jest Famor SA. www.eleship.pl

 

Motława II. Nowy prom dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Projekt wykonany i współfinansowany przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przy współpracy Pracowni Architektury Okrętów, Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zespół projektowy: dr hab. inż. Janusz Kozak (główny projektant), dr Paweł Gełesz, mgr inż. Artur Karczewski, mgr inż. Wiesław Leśniewski, dr hab. inż. Wojciech Litwin, mgr inż. Łukasz Piątek. Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szczegółowy opis projektu promu został opublikowany w nr 1 Akademii w mieście, ASP Gdańsk, 2017: (zbrojowniasztuki.pl/publikacje/czasopisma/akademia-w-miescie/akademia-w-miescie-nr-1-2017,787) Ilustracja © Paweł Gełesz

 

C-eye II Pro. Projekt obudowy zintegrowanego systemu medycznego. Projekt obudowy zintegrowanego systemu medycznego C-Eye Pro został opracowany na zamówienie Assistech Sp. z o.o. C-eye Pro to innowacyjny systemu wspierający ocenę stanu świadomości osób doświadczonych uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, umożliwiającym prowadzenie neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju oraz wspierającego komunikację za pomocą technologii śledzenia wzroku. Istotą urządzenia jest połączenie w jednej obudowie komputera (PC), 21” ekranu dotykowego wraz z okulografem. Uzupełnieniem systemu jest dedykowana aplikacja komputerowa. Projekt zrealizowany w zespole 3CityElectronics. Wzór przemysłowy zastrzeżony: EUIPO 004373678-001. Zgłoszony do ochrony w USPTO, SIPO www.assistech.eu, www.wbgroup.pl/3city-electronics/ Ilustracja © AssisTech Sp. z o.o.

[2020]

"In teaching, I focus on giving students the responsibility to make decisions that are important for project creativity. In my design work, I try to minimize my ego's impact on co-created products; design functional and modest objects with a timeless form free from the influence of inconsistent fashions or trends, but not devoid of sophisticated detail, nuance or context. I usually work in big project teams. "

Born in 1976. A graduate of the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma in the studios of professors Andrzej Lerch and Jacek Popek. An industrial designer specializing in watercraft architecture design. Member of the Association of Industrial Designers. From 2001, an assistant in the Ship Design Studio, from 2011 in the Watercraft Architecture Design speciality. Currently Vice-Dean of the Faculty of Architecture and Design. Professionally associated with Seatech Engineering Ltd. since 2009. A fan of the work of Franciszka and Stefan Themerson.