Martyna Rajewska

Martyna Rajewska

Martyna Rajewska

Wydział: Architektura

E-mail: martyna.rajewska@asp.gda.pl

Martyna Rajewska

Martyna Rajewska jest architektem i asystentem w Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich na ASP w Gdańsku. Razem z profesorem Jackiem Dominiczakiem pracuje nad rozwinięciem idei Miasta Dialogicznego. 

W 2016 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury i Wzornictwa  na ASP w Gdańsku, była stypendystką Escola Superior de Artes e Design w Portugalii i studiowała na kierunku Social Design na Design Academy Eindhoven. Ostatnie lata spędziła na praktykach w pracowniach architektonicznych w Hiszpanii, Portugalii i Holandii, współpracowała z Inside Outside – Petra Blaisse przy projektach takich jak: retrospektywna wystawa biura dla GTA Zurich i na Triennale di Milano czy Mingei Museum w San Diego. 

Zajmuje się performatywną stroną architektury i jej pozycją w codziennych rytmach użytkowników. Dobrze zaprojektowana architektura, to dla niej narzędzie "nowe oczy", nowe nawyki życia są zachęcane przez nowe doświadczania, skonstruowane w zaprojektowanych przestrzeniach. 

[2021]

Martyna Rajewska is an architect and assistant at the Studio for City Interior Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Together with professor Jacek Dominiczak she is working on developing the theory of the Dialogical City.

In 2016, she graduated from the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, was a scholarship holder at Escola Superior de Artes e Design in Portugal and studied Social Design at Design Academy Eindhoven. She spent the last years on apprenticeships in architectural studios in Spain, Portugal and the Netherlands. She collaborated with Inside Outside – Petra Blaisse on projects such as: a retrospective office exhibition for GTA Zurich and at the Triennale di Milano or the Mingei Museum in San Diego.

She works with the performative aspects of architecture and its position in user's daily rhythms. When designing she is particularly interested in aspects of architecture that can be briefly classified as beyond function.