Marek Elsner

Marek Elsner

Marek Elsner; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: marek.elsner@asp.gda.pl

Marek Elsner

„Interesuje mnie ogólna kondycja społeczeństwa jak i konkretnej jednostki. Człowiek i jego „mikro-zachowania” to dla mnie ważne i chyba niewyczerpane źródło inspiracji. Impulsu do pracy nad formami ceramicznymi dostarcza mi świat natury. Doceniam harmonię, wyważone wypowiedzi twórcze, jak i mocne stanowiska artystyczne. Poza treścią, ważna jest dla mnie kompozycja i dobry warsztat. Lubię groteskę i poczucie humoru w sztuce.”

Urodzony w Gorzowie Wielkopolskim w 1982 roku, absolwent tamtejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. W 2008 roku obronił dyplom na ASP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby w pracowni profesora Sławoja Ostrowskiego. Specjalizacja – Ceramika Artystyczna (w pracowni profesor Teresy Klaman) – nauczyła go cierpliwości i pokory w stosunku do materiału, technologii i procesu kreacji. Tworzy w zakresie rzeźby organicznej i figuratywnej, jednak tzw. instalacja, „czysta forma” i sztuka abstrakcyjna nie są mu obce. Brał udział w wielu plenerach, indywidualnych i zbiorowych wystawach w Polsce i poza jej granicami.

[2015]

"I am interested in the general condition of society as well as of a particular individual. Man and his "micro-behaviours" are an essential and inexhaustible source of inspiration for me. The world of nature provides me with an impulse to work on ceramic forms. I appreciate harmony, balanced creative statements and strong artistic positions. Apart from the content, composition and good workshop are important to me. I like grotesque and a sense of humour in art."

Born in Gorzów Wielkopolski in 1982, a graduate of the State Secondary School of Fine Arts. In 2008, he obtained his diploma at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Sculpture in the studio of Professor Sławoj Ostrowski. Specialization – Artistic Ceramics (in the studio of Professor Teresa Klaman) -  taught him patience and humility towards the material, technology and creation process. He creates in the field of organic and figurative sculpture; however, he is familiar with the installation, "pure form" and abstract art. He took part in many plein-airs, individual and group exhibitions in Poland and abroad.