Maciej Salamon

Maciej Salamon

Maciej Salamon

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: maciej.salamon@asp.gda.pl

Maciej Salamon

„Zajmuję się sztuką gdyż fascynuje mnie jej nieprzewidywalność. Nie jest to dziedzina, którą się znudzę ponieważ jej istotą jest różnorodność i zmienność. Rano komponuję piosenki, w południe projektuję plakat a wieczorem zajmuję się malarstwem. Jutro mogę zmienić tę kolejność albo zająć się czymś zupełnie innym. Jest to fascynujące i zarazem piękne. W projektowaniu graficznym, którego uczę na ASP interesuje mnie przekraczanie sztywnych norm obowiązujących w tej dziedzinie.”

Urodzony w 1984 roku. Grafik, muzyk, ilustrator. Studiował na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, na której aktualnie prowadzi zajęcia z projektowania graficznego na wydziale Rzeźby i Intermediów. Wokalista i gitarzysta nekropolowego duetu Nagrobki. Wraz z Nagrobkami nagrał trzy płyty i wystąpił na najważniejszych polskich festiwalach (Opener w Gdyni, Off w Katowicach, Unsound w Krakowie), a także na Dokumenta w Kassel czy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Członek grupy artystycznej Krecha wydającej periodyk o tej samej nazwie. Twórca teledysków i animacji. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość (na festiwalach filmów animowanych w Tokyo, Californii, Yach festiwalu czy nagrodą dla Młodych twórców Prezydenta Miasta Gdańska). Prowadzi zakładową Galerię Gablotka na terenie Stoczni Gdańskiej oraz organizuje wystawy w klubokawiarniogalerii Dwie Zmiany.

[2019]

"I am involved in art because I am fascinated by its unpredictability. This is not a field that I get bored of because its essence is diversity and changeability. In the morning I compose songs, at noon I design a poster and in the evening I deal with painting. Tomorrow I can change this order or do something completely different. It is fascinating and at the same time beautiful. In graphic design, which I teach at the Academy, I'm interested in exceeding rigid standards in this field. "

Born in 1984. Graphic artist, musician, illustrator. He studied at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, where he currently teaches graphic design at the Faculty of Sculpture and Intermedia. Vocalist and guitarist of the necropolis duo Nagrobki (eng. The Tombstones). Together with Tombstones, he recorded three albums and performed at the most important Polish festivals (Opener in Gdynia, Off in Katowice, Unsound in Krakow), as well as at Documenta in Kassel or the National Museum in Krakow. A member of the Krecha artistic group publishing the periodical of the same name. Creator of music videos and animations. Awarded many times for his work (at animated film festivals in Tokyo, California, Yach festival or the prize for Young Artists of the Mayor of the City of Gdańsk). He runs the in-house Gallery Gablotka at the Gdańsk Shipyard and organizes exhibitions at the café-club Dwie Zmiany.