Ludmiła Ostrogórska

Ludmiła Ostrogórska

Ludmiła Ostrogórska

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: ludmila.ostrogorska@asp.gda.pl

Ludmiła Ostrogórska

„Był czas, kiedy podporządkowywałam się wymaganiom skali i poznawałam technikę traconego wosku. Te wcześniejsze dokonania ustąpiły jednak ciągłej potrzebie odkrywania dla siebie z nawarstwionych obrazów, kolorów, dźwięków, zapachów, światła, niemożliwych do odczytania, zapomnianych i utraconych tekstów – innego, przetworzonego sposobu wyrażania i nadawania nowych znaczeń powstającym obiektom.”

Urodzona w 1950 roku w Drawsku Pomorskim. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Dyplom w 1974 roku na kierunku Rzeźba w pracowni profesora Franciszka Duszeńki. Od roku 1976 jest pracownikiem macierzystej uczelni, od 1981 związana z Pracownią Medalierstwa i Małych Form, którą obecnie (od 2001) prowadzi na Wydziale Rzeźby i Intermediów. W latach 1993-2001 prowadziła Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów Wydziału Rzeźby. W 2002 roku uzyskała tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 1999-2005 była Dziekanem Wydziału Rzeźby, 2005-2008 Prorektorem do spraw studenckich, 2008-2016 Rektorem gdańskiej ASP. W 2016 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W swoim dorobku artystycznym ma udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą.

[2018]

"There was a time when I obeyed the requirements of scale and learned the technique of lost wax. However, these earlier achievements gave way to the constant need to discover for me – from layered images, colours, sounds, smells, light, unreadable, forgotten and lost texts – another, processed way of expressing and giving new meanings to emerging objects."

She was born in 1950 in Drawsko Pomorskie. A graduate of the Faculty of Painting and Sculpture at the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk. Diploma in 1974 in the field of sculpture in the studio of professor Franciszek Duszeńko. From 1976, she is an employee of the home university, from 1981 she is associated with the Medal Art and Small Sculptural Forms Studio, which she currently (since 2001) runs at the Faculty of Sculpture and Intermedia. In the years 1993–2001 she ran a Drawing and Painting Studio for the Sculpture Department students. In 2002 she obtained the title of professor of fine arts. In the years 1999–2005 she was the Dean of the Faculty of Sculpture, 2005–2008 Vice-Rector for Student Affairs, 2008–2016 Rector of the Gdańsk Academy of Fine Arts. In 2016, she was awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta. She has participated in many exhibitions in Poland and abroad.