Katarzyna Łukasik

Katarzyna Łukasik

Katarzyna Łukasik; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: katarzyna.lukasik@asp.gda.pl

Katarzyna Łukasik

„Inspiracją moich prac jest otoczenie, w którym żyję, pracuję, przebywam. Pochodzę z Łodzi. Jest to miasto postindustrialne, o zniszczonym przemyśle i wolno odradzającej się gospodarce. Do moich prac wykorzystuję fotografię. Redukując elementy rzeczywistości staram się nadać im nowe znaczenie.”

Urodzona w 1975 roku w Łodzi. Absolwentka ASP w Łodzi: w latach 1996–1998 studiowała na Wydziale Edukacji Wizualnej, a w latach 1998–2002 na Wydziale Grafiki i Malarstwa; dyplom w Pracowni Fotografii Użytkowej profesora Grzegorza Przyborka oraz w Pracowni Sitodruku profesora Andrzeja Smoczyńskiego. Pracuje jako asystent w Pracowni Serigrafii na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku. Zajmuje się szeroko pojętą fotografią, grafiką warsztatową oraz scenografią filmową. Laureatka wielu nagród: na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2000, 2009), w Konkursie im. Władysława Strzemińskiego (2000), Pomorskiej Grafice Roku (2013). Prezentowała prace na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i zagranicą.

[2015]

"The inspiration for my work is the environment in which I live, work and stay. I come from Łódź. It is a post-industrial city, with damaged industry and a slowly recovering economy. I use photography for my work. By reducing the elements of reality, I try to give them a new meaning."

Born in 1975 in Łódź. A graduate of the Academy of Fine Arts in Łódź: in 1996–1998 she studied at the Faculty of Visual Education and in the years 1998–2002 at the Faculty of Graphics and Painting; diploma in the Studio of Applied Photography of professor Grzegorz Przyborek and the Screen Printing Studio of professor Andrzej Smoczyński. She works as an assistant in the Serigraphy Studio at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She is involved in photography, workshop graphics, and film set design in a broad sense. She is a winner of many awards: at the Polish Print Triennial in Katowice (2000, 2009), in the Władysław Strzemiński Competition (2000), Pomeranian Graphic of the Year (2013). She presented her works at many individual and group exhibitions in Poland and abroad.