Honorata Martin

Honorata Martin

Honorata Martin

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: honorata.martin@asp.gda.pl

Honorata Martin

„Sztuka Honoraty Martin rozgrywa się w czasie rzeczywistym, w skali 1:1. Logika wydarzenia ustępuje w jej pracach potrzebie ciągłości i (prze)trwania. Wiele z działań Honoraty Martin wiąże się z przekraczaniem ograniczeń własnego ciała i społecznych tabu: artystka zwisała z balkonu bloku mieszkalnego, zanurzała się zimą w brudnej rzece, pozwoliła nieznajomym wejść do swojego mieszkania i zabrać osobiste przedmioty. W jej sztukę wpisane jest ryzyko związane z testowaniem artystycznych kompetencji – nie tylko manualnych zdolności, ale także umiejętności budowania tymczasowych wspólnot czy konfrontowania widza z jego własnymi wypartymi pragnieniami – z dala od bezpiecznych i sankcjonujących wagę wydarzenia, murów instytucji sztuki.”  Sebastian Cichocki

Urodzona w 1984 roku w Gdańsku. Ukończyła ASP w Gdańsku, dyplom na Wydziale Malarstwa u profesora Mieczysława Olszewskiego, aneks z intermediów u profesora Wojciecha Zamiary. Od 2013 roku zatrudniona na Wydziale Rzeźby i Intermediów jako asystentka.

[2015]

"The ar of Honorata Martin takes place in real-time, on a 1: 1 scale. The event's logic gives way in her works to the need for continuity and survival. Many of Honorata Martin's activities involve crossing the limits of her own body and social taboos: the artist hung from the balcony of an apartment block, dipped in the dirty river in winter, allowed strangers to enter her apartment and take personal items. Her art includes the risk of testing artistic competences – not only manual skills but also the ability to build temporary communities or confront the viewer with his repressed desires – away from the secure and sanctioning event weight, the walls of art institutions." Sebastian Cichocki

She was born in 1984 in Gdańsk. She graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma at the Faculty of Painting in Professor Mieczysław Olszewski Studio, intermedia annex in Professor Wojciech Zamiara Studio. From 2013, she was employed as an assistant at the Faculty of Sculpture and Intermedia.