Grzegorz Zięcina

Grzegorz Zięcina

Grzegorz Zięcina

Wydział: Wzornictwo

E-mail: grzegorz.ziecina@asp.gda.pl

Grzegorz Zięcina

„Modelowanie to nieodłączny element procesu projektowego, lecz równie często korzystam z pozostałych elementów warsztatu projektowego przy rozwiązywaniu problemów projektowych.”

Urodzony w 1982 roku. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2008 roku obronił pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Andrzeja Lercha w Pracowni Projektowania Architektury Okrętów. Od października 2012 prowadzi Warsztaty Modelowania i Prototypowania na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Od roku akademickiego 2013/2014 prowadzi przedmiot Prototypowanie dla studentów drugiego roku kierunku Wzornictwo. Oprócz projektowania zajmuje sie również wykonywaniem rekwizytów i scenografii do wideoklipów oraz tworzeniem wizualizacji 3D.

[2015]

"Modeling is an integral part of the design process, but I also often use the other elements of the design workshop to solve design problems."

He was born in 1982. He is a graduate of the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. In 2008 he graduated under the guidance of prof. Andrzej Lerch in the Ship Design Studio. Since October 2012, he conducts Modeling and Prototyping Workshops at the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Since the 2013/2014 academic year, he has been conducting the subject of Prototyping for second-year students of Design. In addition to designing, he is also involved in props and scenery for video clips and creating 3D visualizations.