Edyta Majewska-Rosińska

Edyta Majewska-Rosińska

Edyta Majewska-Rosińska; fot. Halina Malijewska

Wydział: Grafika

E-mail: edyta.majewska-rosinska@asp.gda.pl

Edyta Majewska-Rosińska

„Moją ulubioną formą wypowiedzi artystycznej jest layout, relacja liter i obrazów rozłożona w czasie. Pracę nad książką cenię za możliwość działania w zespole – z autorem, wydawcą, korektorem czy fotoedytorem. W projektowaniu kieruję się empatią i intuicją podpartymi zawodowym doświadczeniem, za każdym razem w całości oddając się tematowi.”

Edyta Majewska jest absolwentką Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni ilustracji prof. Janusza Stannego. Od 2010 roku pracuje na kierunku Grafika w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i asystentką prof. ASP dr hab. Jacka Staniszewskiego w Pracowni Propagandy Społecznej na Wydziale Grafiki.
Uprawia grafikę projektową. Zajmuje się projektowaniem publikacji (książek, albumów, katalogów), tworzy plakaty, linoryty i własną typografię. Była dyrektorem artystycznym oraz autorką logo i makiet w magazynach MediaArt, Filipinka oraz znaków i systemów identyfikacji wizualnej, m. in. dla Komisji Trójstronnej Dialog, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Banku Pekao SA. Kilkukrotna laureatka konkursu PTWK na Najpiękniejszą Książkę Roku. Laureatka III Konkursie 30/30 na najpiękniejszą polską okładkę płytową z 2016 roku. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji działającym przy MOPS w Sopocie, tworząc projekty społeczne, od 2016 r. jest autorką logo i projektów graficznych Kampanii Społecznej „Odmień Swoją Głowę” na temat świadomości o chorobach psychicznych. Bierze czynny udział w wystawach o tematyce społecznej.
Współtworzyła interdyscyplinarny projekt Sealencium kreujący identyfikację dźwiękową regionu Pomorza pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i trójmiejskich władz.

W 2016 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, a jej artystyczna praca doktorska „Baśń o magicznych muszlach Sealencium” uzyskała następujące stypendia:

  • Stypendystka Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury z 2017 r.
  • Laureatka programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci za ruchomą, dygitalną książkę, 2020 – Przejdź do publikacji

Autorski projekt czcionki WavEd zaprojektowany na potrzeby części artystycznej doktoratu dostępny na platformie DaFont – Przejdź do platformy

Valerie Solanas „Manifest SZUMu” pod redakcją Katarzyny Lewandowskiej, pierwsze wydanie Manifestu w języku polskim, Gdańsk 2022 – Przejdź do publikacji

Ilustracja „PatriarcHate” zaprojektowana dla gazety „Śmierć Patriarchatu”, red. Katarzyna Lewandowska – Przejdź do publikacji

Grażyna Kręczkowska, Malarstwo / Painting, projekt katalogu – Przejdź do publikacji

„Monografia Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku”, autorka Anna Waligórska, projekt graficzny albumu – Przejdź do publikacji

„Jest we mnie demon” projekt plakatu do wystawy zbiorowej i sympozjum, udział w wystawie, 2022 Gdańsk

  • Wystawa „Jest we mnie demon” – Przejdź
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jest we mnie demon” – Przejdź

Siostra Ziemia, projekt plakatu do wystawy zbiorowej i wydarzeń kulturalnych, udział w wystawie, Budapeszt, Węgry 2022 r. – Przejdź do plakatu

Las / ЛEC, wystawa zbiorowa, projekt plakatu i udział w wystawie – Przejdź do plakatu

[2023]