Dariusz Sitek

Dariusz Sitek

Dariusz Sitek; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: dariusz.sitek@asp.gda.pl

Dariusz Sitek

„Moje ostatnie realizacje – obiekty, instalacje – mają wyraźnie publicystyczny, krytyczny charakter. Świadomie epatuję dosłownością używając realistycznych środków wyrazu, często posługuję się też gotowym przedmiotem.”

Urodzony 1966 roku w Sandomierzu. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w 1996 na Wydziale Rzeźby w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego, tytuł doktora w 2011. Od 2013 asystent na Wydziale Rzeźby i Intermediów w Pracowni Podstaw Rzeźby prof. Jana Szczypki. Wykorzystuje drewno, kamień, ceramikę, tworzywa sztuczne, metal. Zrealizował kilka projektów wielkoformatowych. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych, plenerach rzeźbiarskich w Polsce i za granicą, konkursach na rzeźby pomnikowe i statuetki. Ważniejsze nagrody i realizacje: Pomnik Jana Pawła II, Biała Podlaska (2000), założenie urbanistyczno-architektoniczne Park kamienny, Chmielno (2010), I nagroda II Piotrowskiego Biennale Sztuki (2013).

[2015]

"My recent projects – objects, installations – are journalistic, critical. I consciously expose literalism using realistic means of expression, and I often use a ready-made object."

Born in 1966 in Sandomierz. A graduate of the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk, diploma in 1996 at the Faculty of Sculpture in the Studio of Professor Stanisław Radwański, PhD title obtained in 2011. From 2013 an assistant at the Faculty of Sculpture and Intermedia in the Studio Basics of Sculpture of Prof. Jan Szczypka. He uses in his works wood, stone, ceramics, plastics, metal. He has completed several large-format projects. He took part in several individual and group exhibitions, sculptural plein-airs in Poland and abroad, competitions for monument sculptures and statuettes. Major awards and projects: Monument to John Paul II, Biała Podlaska (2000), urban and architectural concept Stone Park, Chmielno (2010), 1st prize at the 2nd Piotrowski Art Biennale (2013).