Bogumiła Jóźwicka

Bogumiła Jóźwicka

Bogumiła Jóźwicka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Wzornictwo

E-mail: bogumila.jozwicka@asp.gda.pl

Bogumiła Jóźwicka

„Projektowaniu wynikającemu z trendów rynkowych przeciwstawiam projektowanie poświęcone analizie potrzeb, w którym produkt wynika ze zoptymalizowanej logiki wielu procesów. (Oczywiście nie uważam, że jest tylko tak lub tak. Pomiędzy jednym a drugim podejściem jest pełne spektrum postaw, których przyjęcie może zależeć nawet od typu zadania).”

Urodzona w 1964 r. w Gdańsku. Absolwentka kierunku Wzornictwo Przemysłowe ASP w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Jacka Popka (1987). Pracuje na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Dr hab. (2013) w dyscyplinie sztuki projektowe. W latach 2008–2012 Prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa. Organizatorka warsztatów studenckich i kuratorka wystaw wydziałowych. Członek założyciel CTT w Gdańsku (1997). Od 2014 r. członek SPFP. Projektowała m.in. wagony i pojazdy szynowe, meble, zabudowy i elementy wyposażenia wnętrz oraz obudowy sprzętu elektroinstalacyjnego. Duża liczba projektów powstała w wyniku wieloletniej współpracy z firmami: Platan (Digitex) Sopot, ELTRA i PESA S.A. Bydgoszcz, TELKOM-TELMOR Gdańsk. W pracy dydaktycznej jest zwolenniczką twórczej autonomii studenta oraz wyważonego krytycyzmu w wyrażaniu opinii. Zwraca szczególną uwagę na warsztat oraz język, którymi w przyszłości będą posługiwali się absolwenci Pracowni Projektowania Produktu.

[2015]

"I juxtapose design resulting from market trends to a design devoted to needs analysis, in which the product results from the optimized logic of many processes. (Of course, I don't think it is only like that. There is a full spectrum of attitudes between two approaches that may depend on the type of the task)."

She was born in 1964 in Gdańsk. A graduate of the Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma in the studio of Professor Jacek Popek (1987). She works at the Faculty of Architecture and Design. Post-doctoral degree (2013) in the discipline of design arts. In the years 2008–2012 Vice-Dean of the Faculty of Architecture and Design. The organizer of student workshops and curator of faculty exhibitions. Founding member of CTT in Gdańsk (1997). A member of SPFP since 2014. She designed, among others, carriages and rail vehicles, furniture, building and interior fittings, and electrical installation equipment enclosures. Many projects were created as a result of long cooperation with the following companies: Platan (Digitex) Sopot, ELTRA and PESA S.A. Bydgoszcz, TELKOM-TELMOR Gdańsk. In her didactic work, she advocates the student's creative autonomy and balanced criticism in expressing opinions. She pays special attention to the workshop and language used by graduates of the Product Design Studio in the future.