Bogumił Oświecimski

Bogumił Oświecimski

Bogumił Oświecimski

Wydział: Architektura

E-mail: bogumil.oswiecimski@asp.gda.pl

Bogumił Oświecimski

„Realizacja projektu architektonicznego jest kompromisem pomiędzy projektantem, inwestorem, uwarunkowaniami prawnymi, w malarstwie – jedynie pomiędzy mną a oporem materii.”

Urodzony w 1952 roku w Gdańsku. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1976). Pracuje na stanowisku wykładowcy na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Od ukończenia studiów pracuje jako projektant w zespołach projektowych, od 1984 roku prowadzi własną pracownię. Zrealizowane obiekty to między innymi: hala tenisowa w Sopocie, budynek banku PKO BP w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej, spopielarnia przy cmentarzu na Srebrzysku. Zajmuje się również projektowaniem wnętrz i malarstwem sztalugowym.

[2015]

"The implementation of the architectural project is a compromise between the designer, investor, legal conditions, in painting – only between me and the resistance of matter."

He was born in Gdańsk in 1952. A graduate of the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology (1976). He works as a lecturer at the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Since graduation, he has been working as a designer in design teams, since 1984 he has been running his studio. The completed facilities include a tennis hall in Sopot, the PKO BP bank building in Gdańsk Wrzeszcz at Grunwaldzka street, crematory at the Srebrzysko cemetery. He also does interior design, and easel painting works.