Beata Szymańska

Beata Szymańska

Beata Szymańska

Wydział: Architektura

E-mail: beata.szymanska@asp.gda.pl

Beata Szymańska

Czwarty wymiar w architekturze „Trzy wymiary w architekturze – szerokość, głębokość i wysokość, a także poszukiwanie wzajemnych proporcji pomiędzy nimi – kształtują estetyczny wizerunek architektury i stanowią o jej fizycznym istnieniu. Obok matematyczno-fizycznego aspektu tej dziedziny sztuki istnieje także humanistyczno-egzystencjalny wymiar, kształtujący postrzeganie, potrzeby i zachowania człowieka, najważniejszego użytkownika architektury. Przedmiotem naszych wspólnych rozważań, analiz i dociekań w pracowni ze studentami oraz z projektantami pracowni Studio1:1, którą współtworzę, jest czwarty wymiar architektury, w mojej opinii najważniejszy. Zmienność potrzeb i preferencji człowieka oraz kształtowanie się nowych relacji międzyludzkich są przyczynkiem do kreatywnych, nowatorskich poszukiwań projektowych. Wielowymiarowość w architekturze należy rozpatrywać w kategoriach: odczuwania zmysłowego, zaangażowania emocjonalnego użytkowników, kształtowania zachowań, rozumienia znaczeniowego symboli kultury, istnienia architektury w czasie współczesnym i jej procesie starzenia się”.

Urodzona w Bydgoszczy w 1963 roku. Absolwentka Kierunku Architektury Wnętrz. Dyplom w pracowni prof. Zbigniewa Parandowskiego. Od 2020 roku prof. zwyczajny. Prowadzi I Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz. Współzałożycielka pracowni Studio1:1. Do najważniejszych osiągnięć projektowych należą:

  • Projekt koncepcyjny i wykonawczy Wystawy Stałej w Europejskim Centrum Solidarności /I nagroda w konkursie na scenografię wystawy stałej 2008; Nagroda Muzealna dla ECS w tym za realizację Wystawy Stałej przyznana przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 2015/
  • Projekt koncepcyjny i wykonawczy przebudowy i rozbudowy biura Lpp w Gdańsku /Nagroda II stopnia w ogólnopolskim konkursie ”Budowa Roku 2015” w kategorii obiekty biurowe; Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie na najlepszą gdańską realizację architektoniczną 2011-2015; II miejsce w plebiscycie Polska Architektura 2016 w kategorii obiekty publiczne/
  • Projekt koncepcyjny i wykonawczy Nowego Konceptu „Open to publik” sieci sklepów Reserved /Wyróżnienie Property Design Awards 2018 za realizację sklepu Reserved Złote Tarasy w Warszawie; I Nagroda SCF 2018 Retails Awards w Kategorii New Retail Concept/Retail Store Design
  • Projekt koncepcyjny na Wystawę Stałą w Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu /I nagroda w konkursie na Wystawę Stałą 2020/

[2021]