Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Alina Jackiewicz-Kaczmarek; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: alina.jackiewicz@asp.gda.pl

Alina Jackiewicz-Kaczmarek

„Najważniejszym tematem moich prac jest naturalne środowisko, niezakłócone przez działanie cywilizacji. Grafiki są efektem inspiracji, jaką przyniosło mi uprawianie żeglarstwa morskiego i podróże. Natura jest niezmiennie głównym motywem moich prac, w których ukazuję magię i piękno świata przyrody. Przez cały okres pracy artystycznej, w moich kompozycjach przewijają się sceny ukazujące rozległe wybrzeża, masywy górskie, fiordy, lodowce Arktyki oraz tajemnicze wyspy.”

Urodzona w 1953 roku w Lublinie. Studiowała w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w pracowni profesora Władysława Jackiewicza, kierunek malarstwo, dyplom w 1979 roku. Profesor tytularny. W ASP w Gdańsku prowadzi pracownię Grafiki Artystycznej, wklęsłodruku. Uprawia grafikę artystyczną, rysunek, malarstwo i fotografię przyrody. Autorka 34 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ponad 140 wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Monako, Holandii, Japonii, Korei, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Laureatka 33 nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Czterokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Juror wielu konkursów graficznych. Prace graficzne znajdują się w muzeach i kolekcjach w Polsce, Danii, Finlandii, Norwegii, Niemczech, Watykanie, Włoszech, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

[2015]

"The most important topic of my work is the natural environment, undisturbed by the activity of civilization. The graphics are the result of inspiration that came from sailing and travelling. Nature is invariably the central theme of my work, in which I show the magic and beauty of the natural world. In my compositions, scenes show the vast coasts, mountain massifs, fjords, Arctic glaciers, and mysterious islands throughout the whole time of artistic creation."

She was born in 1953 in Lublin. She studied at the PWSSP (now ASP) in Gdańsk, at the Faculty of Painting, Graphic Arts and Sculpture in Professor Władysław Jackiewicz's studio, the field of painting, diploma in 1979. Titular Professor. At the Academy of Fine Arts in Gdańsk, she runs the Intaglio printing studio. She practices artistic graphics, drawing, painting and Photography of nature. Author of 34 individual exhibitions participated in over 140 group exhibitions in Poland, Germany, Denmark, Norway, Sweden, France, Spain, Portugal, Monaco, the Netherlands, Japan, Korea, Canada and the United States. Winner of 33 awards and distinctions at regional, national and international exhibitions and competitions. Four-time scholarship holder of the Ministry of Culture and Arts. Juror of many graphic competitions. Graphic works are in museums and collections in Poland, Denmark, Finland, Norway, Germany, the Vatican, Italy, Japan, the United States and Canada.