Agnieszka Babińska

Agnieszka Babińska

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: agnieszka.babinska@asp.gda.pl

Agnieszka Babińska

Absolwentka Fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, zajmuje się fotografią inscenizowaną, od wielu lat fotografując siebie i konsekwentnie realizując prace o bardzo osobistym wymiarze, które zakwalifikować można do nurtu feministycznego. Patrząc od strony upodobań gatunków i konwencji zajmuje się fotografią klasyczną, ale w zasięgu jej zainteresowań jest również wideo-art., instalacja i nowe media. Doktorat z fotografii w PWSFTviT w Łodzi.

[2023]

A graduate of the Faculty of Multimedia Communication at the Academy of Fine Arts in Poznań, she deals with staged photography, photographing herself for many years and consistently carrying out works of a very personal dimension that can be classified as feminist. Looking from the perspective of genres and styles preferences, she deals with classic photography, but video art, installations and new media are also within the scope of her interests. PhD in photography at the Film School in Łódź.