Adriana Majdzińska

Adriana Majdzińska

Adriana Majdzińska; fot. Anna Rezulak

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: adriana.majdzinska@asp.gda.pl

Adriana Majdzińska

„Harmonia między treścią i formą w rzeźbie jest dla mnie najważniejsza. Pracuję nad uzyskaniem tej równowagi do momentu, aż forma stanie się symbolem pojęcia, którego dotyczy.”

Urodzona w 1973 roku w Słupsku. Rzeźbiarka, zajmuje się rysunkiem działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. W 2000 roku ukończyła studia na wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku. Od 2006 zawodowo związana z macierzystą uczelnią. W twórczości interesuje ją forma przestrzenna w klasycznym rozumieniu. Pracuje głównie w drewnie, ale stosuje również metal, kamień, beton czy ceramikę. Wybrany materiał zawsze podporządkowuje treści prac. Operuje prostymi, syntetycznymi formami, nadając im znaczenie symbolu. Do tej pory swoje prace prezentowała na szesnastu wystawach indywidualnych i ponad sześćdziesięciu wystawach zbiorowych. Zainteresowania muzyczne rozwija, współpracując z trójmiejskimi zespołami.

[2021]

"The harmony between the content and form in sculpture is the most important for me. I work on achieving this balance until the form becomes a symbol of the concept to which it relates. "

Born in 1973 in Słupsk. The sculptor who deals with drawing artistic activities and social initiatives. In 2000, she graduated from the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She is professionally associated with the home university since 2006. In her work, she is interested in spatial form in the classical sense. She works mainly in wood but also uses metal, stone, concrete and ceramics. The selected material always subordinates the content of the work. She uses simple, synthetic forms, giving them the meaning of a symbol. So far, she has presented her works at sixteen individual exhibitions and over sixty collective exhibitions. She develops her musical interests by cooperating with Tri-City bands.