Ada Pawlikowska

Ada Pawlikowska

Ada Pawlikowska; fot. Małgorzata Popinigis

Wydział: Grafika

E-mail: ada.pawlikowska@asp.gda.pl

Ada Pawlikowska

„Interesuje mnie estetyka tradycyjnego składu typograficznego. Poszukuję relacji pomiędzy budową dawnych i współczesnych książek. Badam wpływ tradycji na kształt dzisiejszej typografii. Zgłębianie historii, analiza dzieł mistrzów sztuki drukarskiej inspiruje mnie do tworzenia oszczędnych, harmonijnych i klasycznych projektów.”

Urodzona w 1984 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiowała również w Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie. Ukończyła Akademicki Kurs Typografii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajęcia na macierzystej uczelni prowadzi od 2009 roku. W latach 2009-2016 pracowała na stanowisku asystenta w Pracowni Liternictwa i Typografii oraz Grafiki Edytorskiej. Prowadziła także Warsztaty Komputerowe wyposażając studentów w techniczną wiedzę i nauczając obsługi aplikacji graficznych. Od października 2016 roku samodzielnie prowadzi Pracownię Liternictwa i Typografii. Pracę doktorską zatytułowaną „Nowy wymiar dawnej typografii” obroniła w 2017 roku. Jako grafik specjalizuje się w projektowaniu grafiki wydawniczej. Pracowała w kilku studiach i agencjach reklamowych, obecnie prowadzi indywidualną działalność projektową. W 2013 roku zainicjowała autorski projekt „Second Edition”, polegający na ponownym wydaniu wybranych książek z XVI–XIX wieku, których druk nie został wznowiony od czasu ich pierwotnego powstania.

www.ada.pawlikowska.com

[2022]

"I am interested in the aesthetics of traditional typographic composition. I am looking for relations between the construction of old and modern books. I study the influence of tradition on the shape of today's typography. Exploring history, analysing the works of masters of printing art inspires me to create gentle, harmonious and classic projects."

She was born in 1984 in Gdańsk. A graduate of the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She also studied at the Accademia di Belle Arti di Brera in Milan. She completed the Academic Typography Course at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. She has been conducting classes at her home university since 2009. In the years 2009-2016, she worked as an assistant in the Lettering and Typography and Editorial Graphics Studio. She also conducted Computer Workshops, equipping students with technical knowledge and teaching how to use graphic applications. Since October 2016, she has been running the Lettering and Typography Studio independently. She completed her PhD thesis entitled "A New Dimension of the Old Typography" in 2017. As a graphic designer, she specialises in graphic design for the publishing industry. She worked in several studios and advertising agencies, currently, she conducts individual project activities. In 2013, she initiated the proprietary project "Second Edition", consisting of the re-publishing of selected books from the 16th-19th century, which has not been resumed since their original creation.