Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

15 maja 2020 roku zmarł Profesor Marek Model

Marek Model od 1980 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Początkowo jako student Wydziału Malarstwa i Grafiki (dyplom w 1985 roku), następnie od 1988 roku pedagog i animator działań artystycznych (był m.in. dyrektorem Galerii ASP w Gdańsku „Nowa Oficyna” w latach 2000-2007).

BIOGRAM

Marek Model, lata 90. XX w., fot. NN, Archiwum fotografii ASP w Gdańsku

Marek Model o swojej twórczości

„Nic nie jest zamknięte, jestem artystą drogi, w ciągłym ruchu, bezustannie poszukującym, próbującym, zgłębiającym, drążącym nowe rozwiązania”.

Marek Model, red. Marek Model; aut. tekstów Roman Nieczyporski, Maria Poprzęcka, Maria Szymańska-Korejwo, Gdańsk 2020, s. 147.

„Jeszcze jedna plamka tu i tu. Tak, to mój żywioł, tym oddycham”. Ibidem, s. 147.

„Dla mnie malarstwo jest najważniejsze. Wierzę, że ten sposób przekazu myśli i uczuć artysty w stronę drugiej osoby jest nadal ważny i potrzebny”. Ibidem, s. 147.

„Moje prace są konstruowane przy pomocy wszystkich możliwych środków: płaszczyzn, materii, faktury, koloru, linii, konturu. Powstają one na przecięciu tego, co jest wynikiem przypadku, z tym, co wynika z rozmysłu. Są wyrazem zderzenia dwóch przeciwnych sił – porządkującej refleksji i destrukcyjnej żywiołowości”. Ibidem, s. 148.

„Moje obrazy nie opowiadają anegdot, nie odwołują się do wydarzeń, staram się natomiast, żeby stanowiły spójną rzeczywistość o plastycznej proweniencji, w ramach tradycyjnych tematów portretu i aktu. Te tematy są moimi tematami”. Ibidem, s. 149.

„Kolor to dla mnie zmaterializowana wrażliwość”. Ibidem, s. 160.

W dniach 01-28 maja 2021 r. w Zbrojowni Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku miała miejsce wystawa monograficzna pt. Marek Model. Materia malarska i pasja twórcza.

W tym samym roku ukazał się album poświęcony Artyście Marek Model.

 

[Wszystkie ilustracje pochodzą z albumu Marek Model, red. Marek Model; aut. tekstów Roman Nieczyporski, Maria Poprzęcka, Maria Szymańska-Korejwo, Gdańsk 2020, kolejno: z cyklu Figury, 2010; z cyklu Martwe natury, 2001; z cyklu Akty, 1999; z cyklu Głowy, 2002; z cyklu Martwe natury, 2008; z cyklu Akty, 2015; z cyklu Akty, 2019.]


Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Koordynacja projektu Anna Polańska