MAREK MODEL. Materia malarska i pasja twórcza

MAREK MODEL. Painting matter and creative passion

MAREK MODEL. Materia malarska i pasja twórcza

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 1–28/05/2021

Wydział: Malarstwo

MAREK MODEL. Materia malarska i pasja twórcza

MAREK MODEL. Painting matter and creative passion

wernisaż: 30.04.2021 godz. 18:00 

wystawa: 01.05.2021 – 28.05.2021 

finisaż: 28.05.2021, godz. 16-17 (wstęp na wydarzenie tylko dla zaproszonych gości),  godz. 17-18 dla gości z zewnątrz (obowiązuje limit zwiedzających)

Podczas finisażu wystawy odbędzie się promocja monografii "Marek Model"

oprowadzanie kuratorskie: 16.05.2021 w godz. 16:00 (obowiązują zapisy: sok.malarstwa@asp.gda.pl)

od 4.05.2021 wystawę można oglądać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

 

Wirtualna wycieczka – przejdź do strony

 

Wystawa monograficzna prezentuje twórczość zmarłego w 2020 roku artysty, malarza, wieloletniego pracownika Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku Profesora Marka Modela. Ekspozycja prezentuje jego dorobek począwszy od momentu uzyskania dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych po prace powstałe w ostatnim czasie. Centrum przestrzeni wystawienniczej stanowi prezentacja tych tematów, które artysta malował całe życie: aktów, martwych natur, portretów.

Obok dorobku malarskiego eksponowane są rysunki oraz grafiki pochodzące z wczesnego okresu twórczości. Zobaczymy także różnego typu obiekty – przedmioty, które zmieniał w obrazy. Dopełniają one relacje między malarstwem a rysunkiem będące kluczowym środkiem wyrazu artystycznego, jakim operował on w swojej twórczości. Malowane żywiołowo obrazy Marka Modela cechuje harmonijne przenikanie się bogatych fakturowo, położonych ekspresyjnie kolorów i odważnej, wyrazistej linii rysunku. Jego autentyczna wypowiedź artystyczna tchnie energią, swobodą i radością twórczą.

Oprócz dzieł artysty na wystawie została zaaranżowana umowna rekonstrukcja domowej pracowni Marka Modela, przestrzeni prywatnej, nawet intymnej, w której przez większość życia powstawały jego dzieła.

___

Kurator wystawy: Maria Szymańska-Korejwo / Muzeum Narodowe w Gdańsku
Współpraca: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek / Zakład Historii i Teorii Sztuki ASP w Gdańsku, prof. Jarosław Bauć / Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku

Koordynacja projektu: prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński / Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku

Dzieła prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji prywatnych oraz ASP w Gdańsku.
Wystawie towarzyszy monografia oraz film poświęcony pamięci prof. Marka Modela.

Promocja monografii: 15.05.2021 godz. 18.00 / wydarzenie online

Promocja filmu: 16.05.2021 godz. 19.00 / wydarzenie online

Reżyseria: dr Filip Ignatowicz / Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku
Produkcja filmu oraz wystawy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Wydział Malarstwa

Wirtualna wycieczka po wystawie i dokumentacja fotograficzna:
prof. Jacek Zdybel / Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku

Partner wystawy: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Galeria Pionova, Galeria Sulmin

Podziękowania dla Iwony Model, Kamili Model, Piotra Modela i Małgorzaty Model. Wystawa nie powstałaby bez współpracy przyjaciół i miłośników twórczości Marka Modela.

opening: 30 th April 2021 at 18:00 / online exhibition opening at www.asp.gda.pl

exhibition: 1-28th May 2021 / exhibition presented online at www.asp.gda.pl

closing day: 28th May 2021

curatorial tour: 16th May 2021 at 4 p.m. (registration required: sok.malarstwa@asp.gda.pl)

venue: Armoury of Arts, Targ Węglowy 6, Gdańsk

 

MAREK MODEL. Painting Matter and Creative Passion

The monographic exhibition presents works created by a great artist, a painter and an experienced tutor at the Faculty of Painting,  Academy of Fine Arts in Gdańsk – Prof. Marek Model who died in 2020. The exhibition showcases the artist’s creative output from the moment he obtained a diploma at the State Higher School of Visual Arts all the way to his latest pieces. Central area of the exhibition space is devoted to themes recurring in the artist’s painting throughout his whole life: nudes, still life, portraits.

Apart from canvases the exhibition presents early drawings and graphic pieces of the artist. One will also be able to see various artistic objects – things turned into paintings. They complement the relation between painting and drawing – both of which being the main media of artistic expression employed by Marek Model. His vividly painted canvases display richly textural and expressively laid colour harmoniously intertwined with bold and definite drawing. This authentic, artistic expression sends out energy, freedom and creative joy.

Within the space of the exhibition one will be able to see numerous works created by Marek Model, but also a rough reconstruction of his atelier – a private, even intimate room where most of his works were created.

___

Exhibition curator: Maria Szymańska-Korejwo / National Museum in Gdańsk
Collaboration: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek / Department of History and Theory of Art of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, prof. Jarosław Bauć / Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

Project coordination: prof. Academy of Fine Arts dr hab. Marek Wrzesiński / Dean of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk

The works presented at the exhibition come from private collections and the Academy of Fine Arts in Gdańsk.
The exhibition is accompanied by a monograph and a film dedicated to the memory of prof. Model.

Promotion of the monograph: 15th May 2021 at 6 p.m. / online event

Promotion of the film: 16th May 2021 at 7 p.m. / online event
Directed by: dr Filip Ignatowicz / Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Film production and exhibitions: Academy of Fine Arts in Gdańsk / Faculty of Painting

Virtual tour of the exhibition and photo documentation:
prof. Jacek Zdybel / Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk

Exhibition partner: The National Museum in Gdańsk, Galeria Pionova, Galeria Sulmin

Many thanks to Iwona Model, Kamila Model, Piotr Model and Małgorzata Model. The exhibition would not have been possible without the cooperation of Marek Model's friends and fans.