Kartka z kalendarza

Kartka z kalendarza

Projekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kartka z kalendarza

5 grudnia 2002 r. – otwarcie wystawy „Henryk Lula – ceramika” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Henryk Lula studiował w gdańskiej PWSSP na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego, a specjalizację projektowanie architektoniczno – rzeźbiarskie u prof. Adama Smolany i prof. Adama Haupta.

Z ceramiką zetknął się uczestnicząc w kadyńskim eksperymencie zorganizowanym przez prof. Hannę Żuławską w l. 1955-1957. Swój warsztat rozwijał przez wiele lat, poznając tajniki technologiczne wypalania, prowadząc eksperymenty z barwnikami ceramicznymi i szkliwem. Jest współtwórcą gdańskiej szkoły ceramicznej.

Twórczość prof. Henryka Luli jest unikatowa, wyrażająca się w prostej, czystej formie, wyszukanych proporcjach, dzieła często pokryte są kolorowymi szkliwieniami od jasnych piaskowych tonacji, przez czerwienie, po głęboką czerń. 

O mistrzowskich szkliwieniach prof. Luli pisano już na początku jego kariery ceramicznej, szczególnie po wrocławskiej wystawie z 1969 r. – „Ceramika i szkło. Polska sztuka użytkowa w XXV-lecie PRL”, gdzie otrzymał nagrodę:

(…) wystawa z 1969 roku stała się przede wszystkim sukcesem środowiska Wybrzeża. Szczególnie uznanie zyskiwały sobie zarówno na wrocławskiej wystawie, jak i w latach późniejszych zestawy kulistych i owalnych naczyń Henryka Luli. Przy nienagannym modelunku wyróżniało je bogactwo stosowanych szkliw. Osiągnięcia Luli na gruncie polskim porównywalne były jedynie bodaj z dorobkiem Wiesławy Gołaszewskiej. Zdumiewa zwłaszcza kolorystyka opracowanych przez tego twórcę szkliw – od matowych kobaltów z refleksami czerwieni, poprzez srebrzystobłękitne, złote – do szaroniebieskich, fakturowych, z siatką drobnych zaklęśnięć i prześwitów (…).

Banaś Paweł, Współczesne szkło i ceramika, Warszawa 1990.

Jego dzieła znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach w Polsce i na świecie m.in. w: Muzeach Narodowych w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie oraz Muzeum Ceramiki w Faenzie.

Dzieła Artysty przedstawia wirualna wystawa

 

Więcej o twórczości prof. Henryka Luli, można uzyskać w publikacjach znajdujących się w zbiorach Biblioteki ASP w Gdańsku:

Henryk Lula – ceramika, [katalog wystawy, 5-29.12.2002], Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2002. Sygnatura 15516 I

Henryk Lula. Sztuka ceramiki, red. Katarzyna Jóźwiak-Moskal, Gdańsk 2019. Sygnatura 20887 I

Paweł Banaś, Współczesne polskie szkło i ceramika, Warszawa 1990. Sygnatura 11044 I

 


Oprac. merytoryczne Paulina Szymańska

Koordynacja projektu Anna Polańska