Weronika Jastrzemska, Jarosław Pawlicki i Adam Friedrich wyróżnieni w Graduation Projects

Weronika Jastrzemska, Jarosław Pawlicki i Adam Friedrich wyróżnieni w Graduation Projects

Wydział: Grafika

Weronika Jastrzemska, Jarosław Pawlicki i Adam Friedrich wyróżnieni w Graduation Projects

Z radością informujemy, że nasi absolwenci zdobywają kolejne nagrody. W międzynarodowym przeglądzie projektów Graduation Projects doceniono Weronikę Jastrzemską, Jarosława Pawlickiego oraz Adama Friedricha. Serdecznie gratulujemy!

 

KATEGORIA 2D:

Weronika Jastrzemska – Identyfikacja wizualna Festiwalu Filmu Niemego (Polska/Poland) – Wydział Projektowania Graficznego, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Faculty of Graphic Design, Academy of Fine Arts in Gdansk

Jarosław Pawlicki – Projekt graficzny wydawnictwa muzycznego oraz seria autorskich grafik do muzyki Wacława Zimpla (Polska/Poland) – Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Faculty of Graphic, Academy of Fine Arts in Gdańsk

 

KATEGORIA 3D:

Adam Friedrich – Przestrzeń osobista pacjenta w szpitalach tymczasowych (Polska/Poland) – Wydział Architektury i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk

Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2023 roku w Zamku Cieszyn.

Graduation Projects ma charakter środkowoeuropejski, a jego uczestnikami są dyplomanci kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magisterskie. Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 2D i 3D – grafiki użytkowej (w tym projektowania stron www, użytkowych projektów aktywnych, czy aplikacji ekranowych) oraz wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła lub ceramiki).

Historia przeglądu sięga 2002 roku – wówczas redakcja kwartalnika projektowego „2+3D” zaprezentowała na swoich łamach wybrane prace dyplomowe absolwentów polskich uczelni projektowych.

W 2010 przeglądowi nadano charakter międzynarodowy, zapraszając do udziału dyplomantów z Czech, Słowacji i Węgier.