Sukces studentek. I miejsce w maratonie projektowania innowacji społecznych

Students’ success: First place in the social innovation design marathon

Sukces studentek. I miejsce w maratonie projektowania innowacji społecznych

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Sukces studentek. I miejsce w maratonie projektowania innowacji społecznych

Students’ success: First place in the social innovation design marathon

Takie wiadomości cieszą nas szczególnie!

Z radością informujemy o sukcesie Michaliny JasińskiejAgaty Biernacik: nasze studentki, w ramach działań w Pracowni Przestrzeni Publicznych, prowadzonej przez prof. ASP Jana Sikorę oraz mgr Paulinę Borysik, zajęły pierwsze miejsce w maratonie projektowania innowacji społecznych!

Wygrana w 4 edycji Funduszu Innowacji społecznych INNaczej oznacza grant w wysokości 10.000 zł oraz wsparcie realizacyjne przy opracowywanym w ramach pracowni temacie semestralnym.

Gratulujemy serdecznie!!!

 

Do maratonu zostało zakwalifikowanych 10 zespołów, w tym stworzony przez Michalinę Jasińską, Agatę Biernacik oraz Marka Langowskiego zespół "Wspólna działka".

Wszystkie zespoły pracowały podczas maratonu nad swoimi pomysłami tworząc prototyp gotowego rozwiązania, by na koniec zaprezentować je przed komisją konkursową. Mentorzy i mentorki wspierali zespoły między innymi w badaniu potrzeb, rozwoju projektów przez budowanie marki i marketing, aż po skuteczne prezentacje. W całym procesie ważne było także spojrzenie eksperckie dotyczące innowacji społecznych, włączania różnych grup społecznych np. Młodzieży czy osób starszych, animowania środowisk lokalnych, dostępności i perspektywy Urzędu Miasta Gdańska m.in. na realność proponowanych rozwiązań, zmiany społecznej w Mieście.  Dzięki tak zaprojektowanym wsparciu zespoły mogły kompleksowo przyjrzeć się swoim pomysłom. Dopracować, a w niektórych przypadkach mocno przemodelować wstępne założenia.

 

Informacja o projekcie przemiany postoczniowych terenów w miejską farmę:

https://www.whitemad.pl/gdansk-postoczniowe-tereny-zmienia-sie-w-miejska-farme/?fbclid=IwAR0NPkH4EkUpU6B824b8c2y7ZSc4N4AWqm209KFXo0FAZjbT0L3rmj5gVZU

 

Więcej informacji:

https://innaczej.pl/index.php/2020/12/14/wyniki-oceny-prezentacji-2020/?fbclid=IwAR2DvYrVl2KmUMfF0inXB6GbRUYprzCdtAPxBI6rssgKOrS4Fx-XstG-8OE

We are particularly pleased with such news!

We are happy to inform you about the success of Michalina Jasińska and Agata Biernacik: our students, as part of the activities in the Public Spaces Studio run by Jan Sikora, prof. of the ASP, and mgr Paulina Borysik, were awarded first place in the marathon of social innovation design!

Winning the 4th edition of the INNaczej Social Innovation Fund comes with a grant in the amount of PLN 10,000 and support for the implementation of the semester theme developed within the studio.

Congratulations!

 

Ten teams qualified for the marathon, including the “Wspólna działka” team created by Michalina Jasińska, Agata Biernacik and Marek Langowski.

All teams worked on their ideas during the marathon, creating prototypes of ready-made solutions and finally presenting them to the competition committee. Mentors supported the teams in, among other things, researching needs, project development through brand building and marketing, and effective presentations. Throughout the whole process, it was also important to take an expert look at social innovation, inclusion of various social groups, e.g. young people or the elderly, animation of local communities, accessibility and the perspective of the Gdańsk City Hall on, among other things, the feasibility of the proposed solutions and social change in the city. Thanks to the support designed in this way, the teams were able to take a comprehensive look at their ideas. Initial assumptions were refined and, in some cases, essentially transformed.

More information:

https://innaczej.pl/index.php/2020/12/14/wyniki-oceny-prezentacji-2020/?fbclid=IwAR2DvYrVl2KmUMfF0inXB6GbRUYprzCdtAPxBI6rssgKOrS4Fx-XstG-8OE