Sukces naszego absolwenta kierunku Intermedia

Sukces naszego absolwenta kierunku Intermedia

Z przyjemnością ogłaszamy, że praca naszego dyplomanta z kierunku Intermedia mgra Mariusza Borzyszkowskiego została zakwalifikowana do International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film (8 October to 15 October 2023) w Lipsku, w Niemczech. Promotorką pracy dyplomowej była prof. dr hab. Janina Rudnicka. DOK Leipzig to międzynarodowy festiwal filmów dokumnetalnych i animowanych, trwający od 1955 r.

Tytuł zgłoszonej pracy: The Contrast or Illusion (Extended Reality).

 

Strona organizatora – przejdź na stronie

Polski Instytutu Sztuki Filmowej – przejdź do strony