Sukces młodych artystów/naukowców z ASP w Gdańsku

Sukces młodych artystów/naukowców z ASP w Gdańsku

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Sukces młodych artystów/naukowców z ASP w Gdańsku

Miło nam poinformować o sukcesie naszego nauczyciela akademickiego oraz dwóch doktorantek, którzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r. Serdecznie gratulujemy dr. Filipowi Ignatowiczowi (Wydział Malarstwa), mgr Barbarze Leszczyńskiej i mgr Noemi Staniszewskiej z Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich otrzymania stypendiów w wysokości 5.390 zł przez 36 miesięcy.

Znaleźli się oni w gronie 200 wybitnych młodych naukowców w Polsce otrzymujących to stypendium, wśród których tylko 7 reprezentuje dyscyplinę sztuki plastyczne i konserwację zabytków.

więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2020-r