Studentki ASP laureatkami Graduation Projects 2021

Studentki ASP laureatkami Graduation Projects 2021

Daria Wypiór – „Pokaż, gdzie masz nos, ucho, srom”

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Studentki ASP laureatkami Graduation Projects 2021

Prace naszych studentek z Wydziału Architektury i Wzornictwa docenione w 20. edycji Graduation Projects! Do międzynarodowego konkursu przeznaczonego dla dyplomantów kierunków projektowych zgłoszono aż 320 prac.

Wśród laureatów znalazły się:
Klaudia Ginter – za dyplom „Tatry – multimedialna turystyka. Wykorzystanie nowych mediów w turystyce górskiej” (promotor: prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko)
Daria Wypiór – za dyplom „Pokaż, gdzie masz nos, ucho, srom” (promotor: prof. Jarosław Szymański)
Olga Penar – za dyplom Obiekt wspomagający procedury w ratownictwie wodnym (promotor: dr Paweł Gełesz)

Laureatkom oraz promotorom ich prac serdecznie gratulujemy!!!

 

Wystawa Graduation Projects 2021 będzie prezentowana od 11 marca w Zamku Cieszyn.

Międzynarodowy Przegląd Projektów Dyplomowych „Graduation Projects”

Graduation Projects ma charakter środkowoeuropejski, a jego uczestnikami są dyplomanci kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magisterskie. Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 2D i 3D – grafiki użytkowej (w tym projektowania stron WWW, użytkowych projektów aktywnych, czy aplikacji ekranowych) oraz wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła lub ceramiki).
Historia przeglądu sięga 2002 roku – wówczas redakcja kwartalnika projektowego „2+3D” zaprezentowała na swoich łamach wybrane prace dyplomowe absolwentów polskich uczelni projektowych. W 2006 roku do przedsięwzięcia włączył się Zamek Cieszyn jako organizator cyklicznych wystaw. W 2010 przeglądowi nadano charakter międzynarodowy, zapraszając do udziału dyplomantów z Czech i Słowacji – wtedy też zmieniła się nazwa na Graduation Projects, a do grona organizatorów dołączyły Typo z Czech i 1977 ze Słowacji. Rok później do uczestnictwa zaproszono Węgry (Plus Minus Inteligence). Każda kolejna edycja wystawy wyrusza z Cieszyna do wybranych miast w Polsce i Europie – do tej pory były to Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga, Tallin. W 2017 roku do grona organizatorów dołączyły również międzynarodowe centra designu: Hungarian Design Council, CZECHDESIGN i Slovak Design Center a rolę organizatora wiodącego przejął Zamek Cieszyn.

Nie zmieniają się natomiast założenia i zasady przeglądu. Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy nadesłane prace w dwóch kategoriach – grafiki użytkowej i wzornictwa przemysłowego. Werdykt nie ma charakteru klasyfikacji konkursowej, nie ustala się kolejności miejsc, nie przyznaje nagród. Wyróżnieniem jest publikacja w katalogu, na stronie internetowej przeglądu oraz prezentacja na wystawach w Polsce i zagranicą.


Więcej informacji – przejdź na stronę