Przedszkole dla dzieci z autyzmem. Praca magisterska Izabeli Habandt z ASP w Gdańsku

Przedszkole dla dzieci z autyzmem. Praca magisterska Izabeli Habandt z ASP w Gdańsku

Przedszkole dla dzieci z autyzmem. Praca magisterska Izabeli Habandt z ASP w Gdańsku

Według statystyk nawet jedna na 68 osób może być osobą w spektrum autyzmu. Osoby w spektrum widzą świat inaczej niż większość z nas i inaczej się z nim komunikują. Odpowiednia terapia oraz otoczenie dostosowane do ich potrzeb ułatwia im funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im środowiska umożliwiającego rozwój i odkrywanie świata już w pierwszych latach życia.

Ewa Furgał, autorka bloga „Dziewczyna w spektrum” która jest osobą z zespołem Aspergera pisze, że „dziś autyzm należy definiować przede wszystkim jako jeden z przejawów ludzkiej neuroróżnorodności, a nie odstępstwo od norm”. Mimo, że świadomość dotycząca autyzmu wzrasta, osoby w spektrum często zmagają się w Polsce z wykluczeniem. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na to, że za pomocą małych zabiegów możemy stworzyć przestrzeń przyjazną dla tych osób.

Projekt powstał w ramach pracy magisterskiej na kierunku Architektura Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest częścią większej koncepcji – miasta teoretycznego tworzonego wspólnie z innymi dyplomantkami Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich pod opieką promotora – prof. dr hab. Jacka Dominiczaka i mgr Martyny Rajewskiej. Zadaniem każdej z dyplomantek była realizacja własnego pomysłu w obrębie kwartału zabudowy z uwzględnieniem wspólnych wytycznych i zachowując spójność miasta.

 

Czytaj więcej:

https://www.onet.pl/styl-zycia/whitemad/przedszkole-dla-dzieci-z-autyzmem-praca-magisterska-izabeli-habandt-z-asp-w-gdansku/18n8zk9,30bc1058