Prof. Maciej Świeszewski nagrodzony za całokształt twórczości

Prof. Maciej Świeszewski nagrodzony za całokształt twórczości

fot. Karol Makurat

Wydział: Malarstwo

Prof. Maciej Świeszewski nagrodzony za całokształt twórczości

W czwartek 25 kwietnia br. w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, której patronuje Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.
Z wielką radością informujemy, że Wielką Nagrodę Artystyczną otrzymał Maciej Świeszewski, malarz, rysownik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nagroda ta jest przyznawana za całokształt twórczości artystycznej.
Serdecznie gratulujemy!

Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trzech kategoriach. Są to: Kreacja Artystyczna, Pomorska Nadzieja Artystyczna oraz Mecenat Kultury. Laureatów każdej z kategorii wybiera Duża Kapituła Nagrody, a w jej składzie zasiadają urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawiciele szkół wyższych i artystycznych oraz instytucji kultury. Nominowanych wybiera Mała Kapituła. Marszałek przyznaje także nagrodę specjalną – Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną.

Szczegóły:
https://radiogdansk.pl/kultura-i-rozrywka/item/93210-pomorskie-nagrody-artystyczne-rozdane-po-raz-dwudziesty-sprawdz-kim-sa-laureaci-zdjecia/93210-pomorskie-nagrody-artystyczne-rozdane-po-raz-dwudziesty-sprawdz-kim-sa-laureaci-zdjecia