Prof. Janusz Akermann z nagrodą w 11 Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2021

Prof. Janusz Akermann z nagrodą w 11 Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2021

Wydział: Grafika

Prof. Janusz Akermann z nagrodą w 11 Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2021

Miło nam poinformować, że decyzją Międzynarodowego Jury Nagród – 11 Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2021 prof. Janusz Akermann został nagrodzony nagrodą ufundowaną przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za pracę pt. „Przestrzenie” 2019, linoryt barwny, wym. 294 cm x 70 cm.
Serdecznie gratulujemy!

Prof. Janusz Akermann – urodzony w 1957 w Tczewie, studiował w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 1981-1985. Ukończył malarstwo w 1985 roku. Aneks do dyplomu z grafiki – linoryt kolorowy. Od września 1985 roku jest pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych. W 2006 roku otrzymał tytuł profesora w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 2007 roku jest kierownikiem Pracowni Linorytu na Wydziale Grafiki na Wydziale Grafiki. Dziekan Wydziału Grafiki w latach 2008-2012 i 2012-2016. Autor 85 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 400 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymał 23 nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej.