Praca studentki w WhiteMad

Praca studentki w WhiteMad

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Praca studentki w WhiteMad

Licencjacki projekt dyplomowy naszej studentki Magdy Małygi pt. "Dom słów. Kultura pisma i książki. Adaptacja  wnętrz dawnego klasztoru św. Moniki w Lizbonie" znalazł się w najnowszym wydaniu magazynu „WhiteMad”.  Projekt powstał w II Pracowni Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz, promotorem pracy była prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska – Lipska.
 
Zaprojektowanie przez Magdę Małygę, Absolwentkę studiów licencjackich ASP w Gdańsku wybranych przestrzeni klasztornych w miejsce przeznaczone dla lokalnej kultury pisma i książki, stało się celem projektu dyplomowego. Konsekwencją obranej przez Dyplomantkę idei było zjednoczenie mieszkańców wraz z autorami powieści. Dzięki połączeniu dwóch środowisk, wspólnoty te, wzajemnie się przenikają i otwierają na nowe doświadczenia, odkrywają piękno w codzienności i poszerzają lokalność. Dzięki wielofunkcyjnej architekturze wypełnionej zastaną między-przestrzenią, poszerzany zostaje dyskurs społeczny, stanowiąc zysk w kategoriach dziedzictwa, a nie dochodów. Obiekt, dzięki swojej historii, staje się łącznikiem przeszłości z teraźniejszością, umacniając swój wielowątkowy charakter kulturowy. 
 
Więcej informacji – przejdź na stronę