Najpiękniejsza Książka Roku 2019!

Najpiękniejsza Książka Roku 2019!

Wydział: Grafika

Najpiękniejsza Książka Roku 2019!

„Rośliny wspólne. O roślinach na gdyńskich klatkach schodowych” z nagrodą Najpiękniejsza Książka Roku 2019! Za projekt graficzny i skład książki Tomasza Sosnowskiego odpowiada nasza wykładowczyni, dr Anita Wasik.

 

Do nagrody w kategorii „Albumy” nominowana była również publikacja „Witold Węgrzyn. Fotografia” pod redakcją Anny Polańskiej, Moniki Scharmach i Mariusza Wrony (głównej nagrody nie przyznano). Za koncepcję wizualną i projekt graficzny odpowiada workshop91 – Zuzanna Zamorska-Wegner & Mikołaj Sałek – absolwent gdańskiej ASP.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać w Zbrojowni Sztuki:  http://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/witold-wegrzyn-br-fotografia,2640

 

Wyróżniona została również książka "Miasta skoszerowane" autorstwa Jana Daniluka, którą współprojektowała dr Eurydyka Kata!
Nasza dydaktyczka była również współautorką projektu publikacji pt. "Sapientia aedificavit sibi domum" (praca zbiorowa), która znalazła się na liście nominowanych.

Serdecznie gratulujemy!

 

W 60. konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2019 wzięły udział 84 firmy wydawnicze, które nadesłały 187 tytułów opracowanych przez twórców (ilustratorów, grafików, typografów) zamieszkałych w Polsce. Jury Konkursu w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody
i wyróżnienia spośród 96 nominowanych książek.

Tym razem, z powodu zagrożenia epidemicznego, wyniki 60. Konkursu PTWK zostały ogłoszone
w Internecie z pominięciem publicznego rozdania laureatom nagród i wyróżnień.

Jury obradowało w składzie: Agata Szydłowska (ASP Warszawa) – przewodnicząca, Małgorzata Gurowska i Marcin Władyka (ASP Warszawa), Ryszard Kryska, Ewa Repucho (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Satalecka (PJATK Warszawa/ASP Katowice), Andrzej Tomaszewski (PTWK).