Nagroda Główna TUP 2022 dla absolwenta APK

Nagroda Główna TUP 2022 dla absolwenta APK

Wydział: Architektura

Nagroda Główna TUP 2022 dla absolwenta APK

Absolwent Architektury Przestrzeni Kulturowych, Karol Drobniewski,Nagrodą Główną TUP 2022, w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich!

Nagrodzona publikacja powstała w ramach pracy magisterskiej "Miasta Produktywne w ujęciu lokalnym. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dla terenu dawnego Zakładu Naprawczego Taboru Kolejowego na gdańskiej Przeróbce". Dyplom zrealizowano pod kierunkiem prof. ASP dra hab. Jana Sikory.

Gratulujemy! 

 

Projekt dyplomowy -> przejdź do strony 

Książka  – aneks do dyplomu -> przejdź do strony 

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.

Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców i naukowców, a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych, skupiającego osoby fizyczne oraz podobne organizacje z całego świata. Wydaje też czasopismo „Przegląd Urbanistyczny”, kontynuujący tradycje miesięcznika „Urbanista” oraz wydawanego także przez TUP, przez wiele lat, miesięcznika „Miasto”.

Towarzystwo organizuje także doroczne konkursy na najlepszą przestrzeń publiczną, na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, a co trzy lata jest organizatorem kolejnych Kongresów Urbanistyki Polskiej.