Martyna Jastrzębska, Sławomir Lipnicki i Piotr Wyrzykowski w finale VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Martyna Jastrzębska, Sławomir Lipnicki i Piotr Wyrzykowski w finale VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Wydział: Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Martyna Jastrzębska, Sławomir Lipnicki i Piotr Wyrzykowski w finale VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Miło nam poinformować, że nasi dydaktycy: Martyna Jastrzębska, Sławomir Lipnicki oraz Piotr Wyrzykowski znaleźli się w finale VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Na konkurs nadesłano 903 prace 467 autorów. Jury w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, Elżbieta Banecka, Katarzyna Józefowicz, Krzysztof Jurecki, Łukasz Głowacki, Andrzej Hoffman zakwalifikowało do wystawy finałowej 67 prac 61 autorów.


Piotrkowskie Biennale Sztuki jest konkursem ogólnopolskim, którego celem jest przegląd i prezentacja współczesnych możliwości kreacji artystycznych w różnorodnych technikach, konfrontacja artystów posługujących się odmiennymi mediami, popularyzacja najciekawszych aktualnych zjawisk z obszaru sztuk wizualnych. Każda edycja Biennale to pretekst do prezentacji postaw twórczych, będących odpowiedzią i sposobem interpretacji tematu stawianego przez organizatora. Ukierunkowanie biennale na autentyczne problemy filozoficzne to cecha wyróżniająca ten konkurs. Tytułowe tezy poprzednich edycji Biennale to „Koniec człowieka?”, „W postapokaliptycznym świecie. Iluzja czy droga wyjścia/dojścia ku?”, „Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?”. Przy kwalifikacji prac do części konkursowej Jury zwraca uwagę na problematykę ideowo-filozoficzną zawartą w pracach, na jakość i innowacyjność formy artystycznej, otwartość na dialog ze współczesnością nie preferując żadnej z technik, szkół czy środowiska twórczego. Pozwala to zarówno na poznanie szerokiego spektrum sposobów interpretacji tematu jak i wzajemnych relacji między malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, sztuką wideo czy instalacją.
Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni czynny twórca sztuki wizualnej. Obok artystów dyplomowanych mogą wziąć udział twórcy nieposiadający dokumentu ukończenia uczelni artystycznej ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem.
Członkowie jury to uznani artyści, krytycy, pedagodzy. W latach ubiegłych w jury zasiadali m.in. Wojciech Leder, Edward Łazikowski, Łukasz Korolkiewicz, Janusz Bałdyga, Marcin Berdyszak, Katarzyna Józefowicz, Julia Kurek, Małgorzata Wielek-Mandrela, Wojciech Pukocz i Andrzej Saj. Przewodniczącym jury pierwszych pięciu edycji był Krzysztof Jurecki.


https://biennalepiotrkow.pl/o-biennale/
http://biennalepiotrkow.pl/wp-content/uploads/2021/08/VI-PBS-prace-zakwalifikowane-do-II-etapu.pdf