Laureaci Nagrody Artystycznej UAP!

Laureaci Nagrody Artystycznej UAP!

Wydział: Malarstwo

Laureaci Nagrody Artystycznej UAP!

Jest nam niezmiernie miło poinformować o rozstrzygnięciu dziewiątej edycji Konkursu o Nagrodę Artystyczną UAP Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie.
Wśród laureatów znaleźli się artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Przemysław Garczyński, Elena Vertikova oraz Michał Wirtel. Wybór został dokonany spośród 203 zgłoszeń.

Jury jednogłośnie zadecydowało o wyróżnieniu wszystkich laureatów I etapu konkursu oraz przyznaniu równorzędnej nagrody. Werdykt umotywowany był formą zdalnej prezentacji prac oraz brakiem możliwości przeprowadzenia II etapu w tradycyjny sposób – poprzez wystawę stacjonarną. Członkowie Jury, zapoznawszy się szczegółowo z nadesłanymi materiałami, uznali, iż ocena prac za pomocą elektronicznych narzędzi i wyłonienie jednego bądź kilku laureatów, byłoby wynikiem niesprawiedliwym oraz podlegającym prawdopodobnie błędnym przesłankom. W przekonaniu Jury malarstwo wymaga naocznego kontaktu z obrazem, zetknięcia z materią, światłem, kolorem, a ograniczona przez monitor komputera percepcja obrazu nie oddaje w pełni złożoności medium malarskiego. Każda zatem próba osądu wyłącznie poprzez pośrednią styczność z pracami, mogłaby być dla twórców krzywdząca.

Gratulujemy!
Więcej informacji:
https://nowyobraz.uap.edu.pl/?fbclid=IwAR1GrbXE8r36095F3JoTsOJY1lfwFaWS15pFo-9645uqQ4mLQJqBgR6pifw