Gdańskie Biennale Sztuki 2020. Patrycja Orzechowska z nagrodą Rektora

Gdańsk Biennale of Art 2020. Patrycja Orzechowska with the Rector's Award

Gdańskie Biennale Sztuki 2020. Patrycja Orzechowska z nagrodą Rektora

fot. Gdańska Galeria Miejska

Gdańskie Biennale Sztuki 2020. Patrycja Orzechowska z nagrodą Rektora

Gdańsk Biennale of Art 2020. Patrycja Orzechowska with the Rector's Award

Za nami szósta edycja Gdańskiego Biennale Sztuki.
Jury w składzie: Małgorzata Ludwisiak, kuratorka, krytyczka sztuki, Aneta Szyłak, kuratorka i krytyczka sztuki oraz Krzysztof Polkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przyznało Nagrodę Główną 6. edycji Gdańskiego Biennale Sztuki Piotrowi Wyrzykowskiemu za pracę Utwór na: kwartet smyczkowy, teatr leśny i uszkodzony dron.

Przyznana została również Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Patrycji Orzechowskiej za pracę Retrogradacja.

Ogłoszenie wyników: https://youtu.be/nJ6LUmH9RkI

 

W tym roku po raz pierwszy prace wybrane przez radę ekspercką z pośród nadesłanych zgłoszeń, były zaprezentowane w trzech oddziałach GGM, czyli w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 na ul. Piwnej 27/29, Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 na ul Powroźniczej 13/15 i Gdańskiej Galerii Güntera Grassa na ul. Szerokiej 37. Biennale to okazja, aby zaprezentować jednocześnie twórczość kilkudziesięciu artystów mieszkających i tworzących w województwie pomorskim. Ta twórcza konfrontacja różnych postaw artystycznych, technik a także reprezentantów różnych pokoleń ma w założeniu ożywienie oraz integrację środowiska twórców. Tak duże spektrum prezentacji najnowszych, najczęściej premierowych prac jest też doskonałą okazją do uchwycenia najświeższych tendencji i kierunków w sztukach wizualnych uprawianych przez pomorskich artystów. Warto również zaznaczyć ogromne zainteresowanie widzów, które obserwować można w poprzednich edycjach Biennale. Wspomniana już szeroko rozumiana różnorodność prezentowanych dzieł przekłada się także na zróżnicowanie odbiorców odwiedzających konkursową wystawę.

 

Więcej: https://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,2397,Gdanskie_Biennale_Sztuki_2020,0,0,index.php