Dyplom Karola Drobniewskiego w magazynie WhiteMAD

Dyplom Karola Drobniewskiego w magazynie WhiteMAD

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Dyplom Karola Drobniewskiego w magazynie WhiteMAD

Nowe życie zakładów naprawczych taboru kolejowego w Gdańsku według studenta – Karola Drobniewskiego – to temat, który zainteresował redakcję magazynu WhiteMAD. Praca jest dyplomem magisterskim naszego absolwenta, zrealizowanym w Pracowni Przestrzeni Kulturowych pod opieką prof. ASP dra hab. Jana Sikory.

Gratulujemy!

***

Wiele miast przeżywa okres regeneracji zdegradowanych obszarów, gdzie kształtuje się dzielnice mixed-use, które zdaniem autora wprowadzają dysproporcje społeczne i ekonomiczne. Przykładem pomysł na rewitalizację Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, które mogą znowu tętnić życiem. Publikujemy projekt dyplomowy Karola Drobniewskiego, absolwenta kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych w ASP w Gdańsku.

Całość pracy została przedstawiona jako symulacja w trakcie procesu planistyczno-inwestycyjnego między miastem – jako ustawodawcą prawa lokalnego i mającego wpływ na kształtowanie przyszłych terenów inwestycyjnych, a inwestorem – projektantem i realizatorem przyszłego miejsca zamieszkania. Część teoretyczna pracy stanowi próbę zdefiniowana współczesnego productive city w ujęciu lokalnym, analizując jego możliwości rozwoju i implementacji w różnych skalach miejskich. Na jej podstawie powstał poradnik „Miasta produktywne w ujęciu lokalnym”, który w łatwy sposób tłumaczy i promuje ideę miasta produktywnego, określając możliwy charakter implementacji. Poradnik może być wykorzystywany przez samorządy lokalne i inne podmioty mające wpływ na charakter przestrzeni miejskiej.

Częścią drugą pracy magisterskiej jest kompleksowa koncepcja urbanistyczno-architektonicznej na terenach dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego na Przeróbce w Gdańsku, która nie jest maksymalizacją potencjału społeczno-gospodarczego, a wyobrażeniem sobie nowej struktury przestrzenno-społecznej, tworząc przy tym pierwszą dzielnicę opartą na idei miasta produktywnego w Gdańsku.

Cały artykuł – przejdź do strony