Dr Martyna Jastrzębska ze stypendium dla młodych, wybitnych naukowców

Dr Martyna Jastrzębska ze stypendium dla młodych, wybitnych naukowców

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Dr Martyna Jastrzębska ze stypendium dla młodych, wybitnych naukowców

Z radością informujemy, że wśród stypendystów Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie sztuki znalazła się dr Martyna Jastrzębska z Wydziału Rzeźby i Interediów ASP w Gdańsku.

Do Ministerstwa wpłynęło 1719 wniosków, spośród których Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Ocenę merytoryczną wniosków dokonał Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

Gratulujemy serdecznie!

Lista stypendystów – przejdź do strony
Informacja dotycząca sposobu oceny wniosków – przejdź do strony

Więcej informacji – przejdź do strony