Dr Martyna Jastrzębska nominowana do konkursu Baltic Horizons Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Dr Martyna Jastrzębska nominowana do konkursu Baltic Horizons Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Dr Martyna Jastrzębska nominowana do konkursu Baltic Horizons Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Praca dr Martyny Jastrzębskiej została nominowana do udziału w międzynarodowym konkursie Baltic Horizons Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Artystki/ów nominowały 4 międzynarodowe instytucje.

Międzynarodowy konkurs rzeźbiarski łączy artystów i społeczności basenu Morza Bałtyckiego. Otwierają przestrzeń miasta Sopot dla dialogu. Sztuka jest kluczem do budowania kreatywnych miast. Wpływa na kształtowanie i integrację lokalnej społeczności. Pomaga budować świadomość i uwrażliwia. Sztuka jest katalizatorem nowych pomysłów. Potrafi precyzyjnie wskazywać problemy ekologiczne, społeczne czy estetyczne. Definiuje wyzwania i wskazuje recepty. Jest płaszczyzną projektowania przyszłości. 

Wielkie gratulacje!

więcej informacji – przejdź na stronę