ASP w Gdańsku z kategorią naukową A+

ASP w Gdańsku z kategorią naukową A+

ASP w Gdańsku z kategorią naukową A+

Z radością zawiadamiamy, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dn. 22 lipca 2022 r. otrzymała Kategorię Naukową A+ w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki!

Ocena jest najwyższą z możliwych.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie szkolnictwa wyższego (zarówno publiczne, jak i niepubliczne) poddawane są procesowi ewaluacji jakości naukowej.

Dany uniwersytet, akademia bądź szkoła wyższa może w wyniku takiego zestawienia otrzymać jedną z kategorii: A+, A, B+, B lub najniższą – C. Od przyznanej kategorii zależy renoma danej uczelni, jej pozycja w systemie polskiego szkolnictwa wyższego i prawa (m.in. do nadawania stopni naukowych).

Cieszymy się bardzo i gratulujemy kierownikom katedr oraz pracownicom Biura Ewaluacji, którzy pod kierownictwem Prorektora ds. Nauki i Ewaluacji sporządzili ankietę jednostki.