Z cyklu pedagodzy: Jakub Pieleszek

Z cyklu pedagodzy: Jakub Pieleszek

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Galeria Katedra

Data: 23/01–3/02

Wydział: Malarstwo

Z cyklu pedagodzy: Jakub Pieleszek

W Galerii Katedra na Wydziale Malarstwa nowa prezentacja – tym razem zobaczycie prace Jakuba Pieleszka:


Próbnik kolorów | 75x88cm | obiekt malarski, drewno, olej, akryl 
Pasiaki |40x88cm | obiekt malarski, drewno, akryl
Kompozycje 1, 2, 3, 4, 5 | 21x30cm | szablon, papier, farba akrylowa

 

Wystawa czynna w dniach 23.01-03.02.2022


Jakub Pieleszek – urodzony w 1978roku, w Puławach. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom otrzymał w 2006r, w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Od 2007r. pracuje na Wydziale Malarstwa obecnie w Pracowni Dyplomowej prof. Henryka Cześnika. W roku 2012 uzyskał z wyróżnieniem stopień Doktora w dyscyplinie artystycznej-sztuki piękne. Od roku 2019 pracuje jako dr habilitowany na stanowisku profesora ASP w rodzimej uczelni. Brał udział w ponad 100 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych oraz w kolekcjach. Kilkukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagradzany i wyróżniany w konkursach artystycznych.


Miejsce dobre do artystycznego zamieszkania

W mojej sztuce nie staram się przywiązywać się do obranej wcześniej estetyki. Traktuję ją jak zdobytą górę, z której wierzchołka widać inne niepoznane szczyty, zachęcające do dalszej eksploracji. Podczas tej wędrówki szukam drogi do źródeł, do prapoczątków, do porządku i ładu natury, które staną się dla mnie dobrą przestrzenią do „artystycznego zamieszkania”. Operuję elementarnym językiem prostej mowy znaków. W swoich poszukiwaniach artystycznych wypowiadam się poprzez media najbardziej mi bliskie, takie jak: malarstwo, rysunek, obiekty, czy działania performatywne. Poruszam obecnie problematykę relacji historycznie pojmowanej ludowości i otaczającej nas współczesności – nazywam ją postludowością. Sztuka ludowa odsłania prawdę funkcjonowania człowieka obserwującego naturę, odsłania szczere opowieści o uniwersalnych wartościach. Wycinanka ludowa, ceramika, tkanina detal architektoniczny w umowny, wręcz ikoniczny sposób ukazują prawdę o ludzkim ładzie i złożoności natury. W czasach kiedy miasta robią się zbyt tłoczne, artyści eksplorują wszelkie przestrzenie, wieś i natura stanowią ciekawy obszar poszukiwań artystycznych, stając się „żyzną ziemią”, idealnie nadającą się do działań twórczych. Ta wielowątkowa przestrzeń znajdująca się pomiędzy ludowością, a współczesnością jest interesującym obszarem mojej kreacji. Odwołując się do sztuki ludowej, znajduję ikonograficzne podobieństwa występujące
w popkulturze, zauważalne w formie zapisu i w znaku graficznym. Tworząc własne struktury znakowe kojarzące się z ludowością, nadaję im nowe konteksty i znaczenia. Już kilkanaście lat prowadzę badania artystyczne w tym obszarze i nie znalazłem odpowiedniego słowa, które mogłoby opisać styk sztuki ludowej ze współczesnym artystycznym działaniem. Wszelkie próby znalezienia odpowiedniego określenia były albo niewystarczające, albo zwyczajnie niepasujące, dlatego stworzyłem własny termin – postludowość.