Finisaż wystawy plakatów dra Jarka Bujnego

Finisaż wystawy plakatów dra Jarka Bujnego

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 31/01–4/02/2020

Wernisaż: 04/01/2020

Wydział: Grafika

Finisaż wystawy plakatów dra Jarka Bujnego

"BUJNY TY DZIEŃ"
 
finisaż: 04.02.2020, godz. 18.00
miejsce: Galeria Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16
 
 
Na wystawie można zobaczyć zdecydowane plakaty zaangażowane społecznie, mocne w wyrazie i komunikacie.
------------------
dr Jarosław Bujny wykładowca projektowania graficznego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ukończył stacjonarne Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pod kierunkiem promotora dr hab. Jacka Staniszewskiego. Współpracuje z ASP Gdańsk.
Dwukrotnie otrzymał nagrody, stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia za 2015 rok i 2016 rok. Stypendysta Ministerstwa Kultury Rządu Kanadyjskiego, a także Prezydenta Miasta Gdańska. Laureat m.in. nagród: Prezydenta Miasta Gdyni; Galiony Gdyni za kreację artystyczną w 2017 r., Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców i Naukowców w dziedzinie grafiki użytkowej z 2001 r.
Finalista wielu konkursów plakatu, wyróżniony między innymi na: PlakatFest 2019 Międzynarodowym przeglądzie plakatu, Taipei International Design Award 2016. Jego plakaty były nafinałowych wystawach najważniejszych konkursów plakatowych
na całym świecie m.in.; International Poster Triennale Toyama, Japonia, Lahti International Poster Triennial, w Chinach, Korei, Włoszech, Rosja, Belgi, Wenezueli, Meksyku, Chinach, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i już nie pamięta gdzie jeszcze...
Kurator i organizator wystaw. Prowadzi autorskie studio graficzne, zajmujące się kreacją i realizacją projektów graficznych i multimedialnych, identyfikacji wizualnych, ilustracji.