Positions, movements, borders | wystawa z Czarnogóry

Positions, movements, borders | wystawa z Czarnogóry

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 1/02–3/03

Positions, movements, borders | wystawa z Czarnogóry

Zapraszamy na wystawę dzieł profesorów_ek i asystentów_tek naukowych Wydziału Sztuk Pięknych w Cetynii Uniwersytetu Czarnogóry!


wernisaż: 01.02.2024, godz. 18.00
wystawa czynna: 02.02.2024-03.03.2024, godz. 12.00-18.00
miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

 

O wystawie:
Współczesne społeczeństwo przeżywa ciągłe przemiany, gdzie kwestie tożsamości, ruchu i granic stały się ważnymi ośrodkami refleksji artystycznego wyrazu. Przez pryzmat sztuki współczesnej te trzy koncepty stają się punktem wyjścia do głębokiej refleksji nad ludzkim doświadczeniem, jego ograniczeniami i dynamiką pozycjonowania w różnych kontekstach. Wystawa "Positions, movements, borders" stawia pytania, które skłaniają nas do myślenia o naszym miejscu w świecie, o naszych trajektoriach i o granicach, które kształtują nasze życie. Na wystawie artyści z Czarnogóry, profesorowie i asystenci naukowi Wydziału Sztuk Pięknych w Cetynii zaprezentują swoje dzieła, realizując praktyki artystyczne w różnych mediach artystycznych. Podczas trzydziestu pięciu lat istnienia, Wydział Sztuk Pięknych w Cetynii pozycjonował się jako kluczowa instytucja szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuk pięknych i projektowania w Czarnogórze. Ta wystawa została zorganizowana w wyniku współpracy w ramach programu Erasmus+ między Wydziałem Sztuk Pięknych w Cetynii a Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, i jest jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających 35 lat Wydziału Sztuk Pięknych w Cetynii i 50 lat od założenia Uniwersytetu Czarnogóry.

Uczestnicy wystawy: Ana Matić, Draško Dragaš, Ivana Radovanović, Jovo Petričević, Lazar Pejović, Lidija Nikčević, Maja Šofranac, Marija Kapisoda, Marko Marković, Milena Jovićević, Nataša Đurović, Ratko Odalović, Predrag Milačić, Sandra Đurović, Suzana Pajović, Vesna Bošković, Vladimir Đuranović, Zdravko Delibašić, Željko Reljić.

Kuratorki wystawy: prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk, mgr Patrycja Podkościelny

Patronat Konsula Honorowego Czarnogóry w Gdańsku

Patronat medialny: trojmiasto.pl, Radio Gdańsk, gdansk.pl, Linia, Prestiż

WYDARZENIE FB

Exhibition of artworks by professors and teaching assistants of the Faculty of Fine Arts in Cetinje, University of Montenegro

Opening: 01.02.2024, 6 p.m.
Exhibition opening hours: 02.02.2024 – 03.03.2024, 1-6 p.m.
Armoury of Art, Targ Weglowy 6, 80-836 Gdansk;
About the Exhibition:

Contemporary society is experiencing continuous transformations, where issues of identity, movement and borders have become important centers of reflection of artistic
expression. Through the prism of contemporary art, these three concepts become the starting point for a deep reflection on the human experience, its limitations and the dynamics of positioning in different concepts.

The exhibition "Positions, Movements, Borders" it asks questions that encourage us to think about our place in the world, about our trajectories and about the boundaries that shape our lives. At the exhibition, Montenegrin artists, professors and teaching assistants of the Faculty of Fine Arts in Cetinje present their artworks, who realize their artistic practices in various artistic media.

During its thirty-five years of existence, the Faculty of Fine Arts Cetinje has positioned itself as a key institution of higher education in the field of fine arts and design in Montenegro. This exhibition was organized as part of the Erasmus+ collaboration between Faculty of Fine Arts Cetinje and the Academy of Fine Arts in Gdańsk and is one of a series of events marking 35 years of the Faculty of Fine Arts Cetinje and 50 years since the founding of the University of Montenegro.

Exhibition participants: Ana Matić, Draško Dragaš, Ivana Radovanović, Jovo Petričević, Lazar Pejović, Lidija Nikčević, Maja Šofranac, Marija Kapisoda, Marko Marković, Milena Jovićević, Nataša Đurović, Ratko Odalović, Predrag Milačić, Sandra Đurović, Suzana Pajović, Vesna Bošković, Vladimir Đuranović, Zdravko Delibašić, Željko Reljić.

Curators of the exhibition: ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk, mgr Patrycja Podkościelny