Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej – edycja II, 2023

Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej - edycja II, 2023

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Galeria Designu

Data: 17–27/06

Wydział: Architektura

Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej – edycja II, 2023

termin: 17.06.2024 – 27.06.2024

miejsce: Galeria Designu, Zbrojownia Sztuki

 

Idea Akademii

Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej jest cyklicznym projektem Samorządu Województwa Pomorskiego, realizowanym przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przy wsparciu Współorganizatorów – Związku Uczelni Fahrenheita oraz trójmiejskich uczelni. Głównym powodem zainicjowania Akademii była widoczna potrzeba wsparcia samorządów lokalnych w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych małych miast i miejscowości w województwie pomorskim. W tym celu zawiązano współpracę z uczelniami, które mogą zainspirować samorządy projektami przygotowanymi przez zespoły przyszłych specjalistów, wspieranych ekspercką wiedzą wykładowców. Interdyscyplinarny charakter Akademii sprzyja także integracji środowisk studenckich, a poruszana tematyka zwiększa zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi kształtowania przestrzeni publicznych wśród społeczności lokalnych, w tym kwestię współdecydowania i współodpowiedzalności.

Teren Projektowy

W ramach II edycji Akademii podjęto współpracę z gminą Pelplin, która w otwartym naborze skierowanym do wszystkich pomorskich gmin zgłosiła teren po nieistniejącej już „Cukrowni Pelplin”. Obszar o powierzchni 12 ha położony jest w południowej części miasta, tuż przy linii kolejowej. Pomimo peryferyjnego położenia jest on dobrze skomunikowany z resztą miasta, a jego piesza dostępność do centrum mieści się w granicach 15 min. Wszystkie zabudowania po dawnym zakładzie produkcyjnym zostały rozebrane, część obszaru jest jednak wybetonowana, co stanowi pozostałość po dawnych placach. Innym charakterystycznym elementem wynikającym z historii tego terenu są osadniki, spośród których część jest wypełniona wodą. Od wielu lat obszar podlega spontanicznej sukcesji, w związku z czym większość jego powierzchni pokrywa roślinność ruderalna oraz krzewy. Nieliczne drzewa zlokalizowane są głównie wzdłuż linii kolejowej. Teren cechuje się także stosunkowo dużymi i nagłymi spadkami wysokości.

Projekty Studentów

Prace nad koncepcjami zagospodarowania pocukrownianego terenu zaczęły się od kilkudniowej wizyty studyjnej studentów oraz wykładowców w Pelplinie. Gospodarze – przedstawiciele gminy Pelplin przybliżyli im specyfikę miasta, jego problemy i wyzwania, a także historię i i uwarunkowania terenu projektowego. Odbyły się wizyty w terenie, spotkania z mieszkańcami oraz rozpoczęły się prace warsztatowe. Studenci – aby lepiej poznać potrzeby przyszłych użytkowników przekształcanej przestrzeni przeprowadzili również badanie ankietowe wśród mieszkańców. Z takim przygotowaniem, połączeni w kilkuosobowe interdyscyplinarne zespoły przez kilka kolejnych miesięcy pracowali nad potencjalnym scenariuszem rozwoju Pelplina w kontekście wskazanego terenu projektowego. W efekcie powstało siedem różnych koncepcji zagospodarowania obszaru. Prace prezentują szeroki przekrój pomysłów na rozwój – od zabudowy letniskowej, przez halę sportową po centrum hotelowo-biznesowe. W efekcie każda z prac posiada inny charakter i wizję na to, jak wykorzystać potencjał terenu projektowego w rozwoju Pelplina.

 

Wydarzenie na fb – przejdź na stronę